Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.09.2014

Minister za obrambo Janko Veber na prvem uradnem obisku v Slovenski vojski

V ponedeljek, 22. septembra, je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Dobran Božič na prvem uradnem obisku v Slovenski vojski gostil ministra za obrambo Janka Vebra. Ob tej priložnosti se je minister Veber v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki seznanil z delovanjem in ustrojem Slovenske vojske. Generalmajor Božič je v predstavitvi ministru Vebru med večje izzive uvrstil prihodnje sodelovanje Slovenske vojske v primeru naravnih nesreč večjih razsežnosti, kjer slovenski vojaki želijo pomagati pravočasno. Ob tem je načelnik še dejal, da bo potrebno še razviti in sprejeti koncept Centra vojaških šol, ki bi bil primerljiv z javnim izobraževalnim sistemom. Eden od večjih projektov Slovenske vojske je tudi certifikacija Večnacionalnega centra odličnosti gorskega bojevanja v prihodnjem letu. Pri tem je generalmajor Božič še poudaril, da bo nujno potrebno uskladiti ambicije z razpoložljivimi viri.

Minister se je zahvalil za celovit vpogled v delovanje Slovenske vojske. Posebej ga veseli, da Slovenska vojska uživa visoko stopnjo zaupanja tako pri uradnih institucijah kot pri slovenskem prebivalstvu. Zato se bo lažje in argumentirano zavzemal za nadaljnji razvoj obrambnega resorja, še posebej ne področjih, kjer ima Slovenska vojska pomembno vlogo – eden od teh je tudi omogočiti vojaškim zrakoplovom nadaljnje sodelovanje v sistemu nujne helikopterske medicinske pomoči. Strinja se, da je vključitev enot Slovenske vojske v sistem Zaščite in reševanja zelo pomembna. Poudaril je, da tu ne gre za tekmovanje, ampak čim bolj učinkovito uporabo vseh razpoložljivih sredstev, da se posledice naravnih katastrof vsaj omilijo.

V zaključku obiska si je minister za obrambo Janko Veber ogledal še sedež Združenega operativnega centra. Poveljnik centra brigadir Milan Obreza mu je predstavil njihove ključne naloge, in sicer delovanje Slovenske vojske v mednarodnih povezavah, sistem stalnih in odzivnih sil za delovanje ter delovanje Slovenske vojske v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Fotografije: Boštjan Pogorevc