Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

29.09.2014

Minister Veber na slovesnosti ob koncu šolskega leta 2013/14 v Kadetnici izpostavil več prednostnih nalog

Pred vojaškim objektom Kadetnica v Mariboru je bila v petek, 26. septembra, slovesnost ob koncu šolskega leta 2013/14. Slavnostni govornik minister za obrambo Janko Veber je v svojem prvem javnem nastopu pred pripadniki Slovenske vojske poudaril pomen vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Slovesnosti sta se udeležila tudi župan mestne občine Maribor Andrej Fištravec in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Dobran Božič. Zbrane na slovesnosti pa je uvodoma pozdravil poveljnik Centra vojaških šol, polkovnik Valter Vrečar.
 
Slovesnosti so se udeležili slušatelji 26. generacije štabnega šolanja na Poveljniško–štabni šoli (56), 25. generacije Šole za častnike, 29. generacije Šole za podčastnike (94) ter kandidati Šole za častnike (20), skupaj 170 udeležencev, ki so v šolskem letu 2013/14 končali eno od oblik šolanja v okviru Centra vojaških šol.
 
Minister za obrambo je poudaril pomen pridobivanja znanja skozi celotno življenjsko obdobje. »Zavedam se, da je za vse, ki nosite uniformo Slovenske vojske, vsestranska usposobljenost še toliko večjega pomena, saj je od nje lahko odvisno tudi preživetje med opravljanjem poklica,« je dejal minister Veber. Izpostavil je visoka pričakovanja in zahteve družbe do vojske ter vlogo civilne in vojaške izobrazbe ter izurjenosti pri opravljanju nalog Slovenske vojske. »Visoka raven znanja in usposobljenosti je poleg domoljubja, vztrajnosti, odgovornosti in čuta do soljudi med pomembnimi vrednotami Slovenske vojske,« je povedal Veber in dodal, da sta kakovostno izobraževanje in usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske eden od temeljnih pogojev za njen nadaljnji razvoj, usposobljenost in pripravljenost.
 
Janko Veber je izpostavil, da se bo kot obrambni minister zavzemal za ohranjanje visoke ravni vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter za to, da vojaško izobraževanje in usposabljanje v civilnem okolju dobi ustrezno veljavo. Poudaril je pomen izgradnje kariernih poti za motiviranost pripadnikov Slovenske vojske in nadaljnji uspešni razvoj Slovenske vojske. Minister Veber je pomen odlične usposobljenosti izpostavil tudi na področju delovanja v mednarodnih operacijah in misijah in dejal, da je Slovenija v njih dejavna že sedemnajst let in se izkazuje kot dejavna in verodostojna članica mednarodne skupnosti. »Sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah je za Slovensko vojsko priložnost, da ohranja stik z drugimi vojskami ter preveri sposobnost sodelovanja z njimi, saj prinaša s seboj dragoceno urjenje in usposabljanje ter povezljivost, ki bi jo sicer le težko dosegala,« je še povedal Veber. Pri tem je izrazil prepričanje, da je vojaško znanje na specifičnih področjih ena naših ključnih priložnosti za nadaljnje uveljavljanje v okviru Nata, in opozoril na Večnacionalni center odličnosti za gorsko bojevanje kot dober primer uspešnega širjenja našega znanja navzven in naše odprtosti za mednarodno znanje.
 
V nadaljevanju je Janko Veber poudaril, da se bo zavzemal tudi za povezovanje lokalnih skupnosti z obrambnim resorjem ter za večjo vključenost Slovenske vojske v reševanje ob naravnih in drugih nesrečah, in sicer z večjo vključenostjo pripadnikov v usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč, večjim angažiranjam pri ukrepanju ob naravnih in drugih nesrečah ter oblikovanjem enote Slovenske vojske za posredovanje v primeru naravnih nesreč.
 
Zbrane na slovesnosti je nagovoril tudi župan Mestne Občine Maribor Andrej Fištravec, ki je ob tej priložnosti Centru vojaških šol podaril in sadiko stare mariborske trte, ki so jo posadili parku pred Kadetnico.
 
Na Poveljniško-štabni šoli so doslej na štabnih šolanjih, višještabnem šolanju in generalštabnem šolanju usposobili 1.107 diplomantov, na Šoli za častnike 1.056 častnikov stalne sestave, na Šoli za podčastnike pa 2.174 novih podčastnikov Slovenske vojske.

Fotografije: desetnik Boštjan Pogorevc, Kabinet načelnika GŠSV
Zvočni zapis: Carmen Kos, Kabinet načelnika GŠSV

Flash is required!

Minister za obrambo Janko Veber


Flash is required!

Poveljnik Centra vojaških šol, polkovnik Valter Vrečar


Flash is required!

Župan mestne občine Maribor Andrej Fištravec