Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.03.2013

Minister Roman Jakič na prvem obisku v Generalštabu Slovenske vojske

Minister za obrambo Roman Jakič je po nastopu funkcije danes obiskal Generalštab Slovenske vojske. Načelnik generalštaba brigadir Dobran Božič je ministru predstavil aktualne naloge Slovenske vojske ter podrobno proces preoblikovanja in transformacije, ki je v polnem teku. Minister se je zahvalil za predstavitev, še posebej je poudaril, da se Slovenska vojska nahaja na spodnji meji vzdržnega finančnega proračuna. Pri tem je izpostavil, da moramo pripadnikom in pripadnicam zagotoviti kar največjo varnost tako doma kot v tujini. Minister je tudi dejal, da je obrambno področje tisto, ki ne prenese naglih in nepremišljenih odločitev, zato bo v prihodnje velika pozornost namenjena strateškim interesom Ministrstva za obrambo, ki morajo sovpadati s strateškimi interesi Republike Slovenije, ko gre za razvoj in delovanje Slovenske vojske. V pogovorih je še poudaril, da v prihodnje pričakuje pravočasno in usklajeno sodelovanje vojske s Civilno zaščito, še posebej takrat, ko gre za delovanje v primerih elementarnih nesreč. Takšno sodelovanje lahko po ministrovem mnenju še bolj približa obrambni sistem slovenski javnosti in tudi tako prispeva k ohranitvi visoke stopnje zaupanja javnosti.

Na koncu je minister povedal, da bo v kratkem obiskal vojake in vojakinje v enotah ter se tako seznanil z njihovimi nalogami in zahtevnostjo vojaškega poklica.