Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.11.2008

Minila sta dva meseca delovanja kontingenta SV na Kosovu

V operaciji kriznega odzivanja v silah Kfor na Kosovu trenutno deluje 292 pripadnic in pripadnikov 18. slovenskega kontingenta, ki poleg rednih nalog izvajajo tudi različna usposabljanja, sodelujejo na športnih tekmovanjih ter spoznavajo kulturne in zgodovinske značilnosti okolja, v katerem delujejo od 1. septembra.

Na območju občin Peć in Klina, ki sodita v njihovo območje odgovornosti, s postavljanjem kontrolnih točk, patruljiranjem in varovanjem objektov posebnega pomena nepristransko zagotavljajo varno okolje vsem prebivalcem. V dveh mesecih svojega delovanja so v sklopu civilno-vojaškega sodelovanja obnovili cesto v vasi Jošanice, usposobili pripadnike planinskega društva Gjeravica za reševanje v gorah, nekaj osnovnih šol opremili s pohištvom in socialno najbolj ogroženim družinam darovali najnujnejše življenjske potrebščine, s čimer vzdržujejo dobre odnose med lokalnim prebivalstvom in slovenskimi vojaki.

Vzdušje med pripadniki je dobro, še posebno zadovoljni so z internetno povezavo, ki jim omogoča redne stike z domačimi. Na njihovo dobro pripravljenost kažejo tudi rezultati različnih športnih tekmovanj, saj se na vseh redno uvrščajo med zmagovalce.

Večina pripadnic in pripadnikov 18. kontingenta SV v Kfor deluje v okviru madžarske bojne skupine (BSk) Nimrod v Peći, kjer delujeta slovenski četi, zdravstvena enota, duhovna oskrba, skupina vojaške policije, skupina za civilno-vojaško sodelovanje in inženirska skupina, v poveljstvu BSk pa deluje 15 pripadnikov. Delovanje BSk temelji na dobrem sodelovanju pripadnikov obeh vojska in poteka pod geslom UNITY OF EFFORT (Združeni v prizadevanjih). Nekaj pripadnikov 18. kontingenta deluje v poveljstvu večnacionalnih sil Zahod v Peći, del jih delo opravlja v poveljstvu Kfor v Prištini, podporo delovanju vseh pripadnikov SV pa nudijo pripadniki nacionalnega podpornega elementa, ki so delno nastanjeni v Prištini, delno pa v Peći.