Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

12.05.2017

»Mi ne smemo obdržati vojske, kakršne smo vajeni. Zgraditi moramo vojsko, kakršno potrebujemo!« (Charles de Gaulle)

V petek, 12. maja, je bila na Vrhniki slovesnost ob vzpostavitvi Poveljstva sil Slovenske vojske. Slavnostna govornica je bila ministrica za obrambo Andreja Katič. S simboličnim premikom bojnih zastav poveljstev in enot iz postroja Generalštaba Slovenske vojske v postroj Poveljstva sil so uradno prepodredili poveljstva in enote. Načelnik Generalštaba generalmajor dr. Andrej Osterman je izročil bojno zastavo Poveljstva sil brigadirju Milku Petku, ki silam poveljuje.
Zbrane je nagovoril načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman, ki je svoj govor začel z besedami Charlesa de Gaulla: »Mi ne smemo obdržati vojske, kakršne smo vajeni. Zgraditi moramo vojsko, kakršno potrebujemo!« V nadaljevanju je poudaril, da ta postroj pomeni prispevek k oblikovanju vojske, ki jo v teh varnostno čedalje zahtevnejših časih Slovenija potrebuje. S kulturnim programom je slovesnost dopolnil trobilni kvartet Orkestra Slovenske vojske.

Slavnostna govornica ministrica za obrambo Andreja Katič je povedala, da so lani opravili strateški pregled obrambe in v njem zapisali, da težave v procesu poveljevanja in kontrole pri uresničevanju poslanstva Generalštaba Slovenske vojske nastajajo tudi zaradi ukinitve Poveljstva sil. Njegova ukinitev namreč ni prinesla pričakovanih učinkov in dodala: »Z oblikovanjem Poveljstva sil pa ste sprejeli odgovornost, da dokažete pravilnost odločitve o ponovni vzpostavitvi ter prikažete učinkovitost, ki bo pomenila pomemben korak na poti k boljši pripravljenosti Slovenske vojske. Poveljstvo sil bo nosilec odgovora na različne razmere in zagotavljanja pripravljenosti Slovenske vojske bodisi za odzivanje ob naravnih in drugih nesrečah bodisi ob uporabi pripravljenih sil EU in Nata. Vem, da imate znanje in sposobnosti ter da boste upravičili pričakovanja.« Ministrica je izrazila pričakovanje, da ne bo prišlo do podvajanja procesov na Generalštabu in Poveljstvu sil ter da bo imelo Poveljstvo sil jasno definirane odgovornosti in pristojnosti, pa tudi potrebno mero samostojnosti pri vodenju sil Slovenske vojske.
Vzpostavitev Poveljstva sil v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki nadaljevanje procesa preoblikovanja SV, in sicer skladno z dopolnjenim srednjeročnim obrambnim programom, ki za leto 2017 določa organizacijsko-formacijske spremembe SV, s čimer se bo zagotovilo njeno učinkovito delovanje na strateški, operativni in taktični ravni. Poveljstvo sil bo na operativni ravni kot združeno poveljstvo zagotavljalo sile, poveljevalo poveljstvom in enotam SV v Republiki Sloveniji ter slovenskim kontingentom v tujini ter zagotavljalo podporo države gostiteljice.

Brigadir Milko Petek pa je v svojem nagovoru dejal, da vsaka sprememba prinese veliko izzivov, ki jih lahko doživljamo zelo različno. "Ponovna vzpostavitev Poveljstva sil SV je pomembna sprememba in izziv, tako zame, kakor tudi za vas. Sprejemam jo zelo pozitivno, dolžnost poveljnika Poveljstva sil SV pa kot izjemno čast. Na mojih dolžnostih nas čaka veliko novih nalog, ki so pomembne tako za domače, kakor tudi za skupno sodelovanje v mednarodnem okolju. Kakovostno opravljeno delo je moj standard in je tudi standard organizacije v kateri delam. To pričakujem tudi v prihodnje. Na vas pripadnice in pripadniki SV, drage sodelavke in sodelavci, se zanesem, saj se vsak izmed vas zaveda svojega in našega skupnega poslanstva in naloge."

Poveljstvo sil je združeno poveljstvo, ki načrtuje pripravljenost in delovanje sil Slovenske vojske doma in v operacijah kriznega odzivanja ter zagotavlja doseganje operativnih zmogljivosti in njihovo integracijo v sile zavezništva. Po ukazu zagotavlja prehod na višje stopnje pripravljenosti in mobilizacijo sil ter vodi njihovo delovanje na kopnem, morju in v zraku.

Ob koncu je ministrica izrazila zadovoljstvo, da je Vlada RS dopolnila sklep o povečanju obrambnega proračuna, ki je bil sprejet decembra in pomeni minimalno rast najmanj 30 milijonov evrov na leto. Prav tako bo zagotovljenih dodatnih 24,3 milijona evrov v obrambnem proračunu za letošnje leto.

Fotografije: Daniel Mlakar