Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

29.04.2015

Mednarodna vojaška vaja z bojnim streljanjem na cilje v zračnem prostoru ŠČIT 2015

Med torkom, 14., in soboto, 25. aprila, je bila na hrvaškem poligonu Rt Kamenjak (Premantura pri Puli) mednarodna vojaška vaja z bojnim streljanjem na cilje v zračnem prostoru ŠČIT 2015 (ŠTIT15/SHIELD15), na kateri je s 133 pripadniki sodelovala tudi Slovenska vojska.

Na vaji so pripadniki baterij zračne obrambe 1. in 72. brigade ter pripadniki 430. mornariškega diviziona izvedli več bojnih streljanj na imitatorje ciljev v zraku in streljanj na tarčo, ki jo je vleklo letalo Mig-21, pripadniki slovenske vojaške logistike pa so skupaj s hrvaškimi v podporo vaji oblikovali logistično bazo.

Glavni vadbenec je bil večnacionalni bataljon zračne obrambe, v katerem je sodelovala tudi Lahka raketna baterija zračne obrambe Slovenske vojske (LRBZO), sestavljena iz pripadnikov baterij 1. in 72. brigade ter 430. mornariškega diviziona (MOD). Baterija SV je v namensko enoto zračne obrambe ravni bataljona prispevala sistem za poveljevanje in kontrolo, trenažno in namensko logistično podporno enoto ter dva lahka raketna voda zračne obrambe (ZO), ki sta na taktični vaji z bojnim streljanjem dokazala svojo usposobljenost za izvajanje nalog znotraj motorizirane bataljonske bojne skupine (MotBBSk).

Vaja Ščit 2015 je temeljila na treh sklopih. Prvi je obsegal skupno usposabljanje v taktiki, tehniki in postopkih enot ZO, ki je omogočilo izvedbo trenažnih, izpitno-šolskih in bojnih streljanj na cilje v zračnem prostoru. V drugem sklopu so posamezniki in enote opravili pripravljalno bojno streljanje, posadka 430. MOD pa je pod okriljem inštruktorjev iz LRBZO 1. brigade opravila pripravljalno bojno streljanje z raketnim sistemom Igla-S. V tretjem sklopu je bila izvedena taktična vaja z bojnim streljanjem, preverjanjem delovanja sistema za poveljevanje in kontrolo, za vajo sestavljenega iz radarjev Giraffe in CUOR, ter mobilnega taktično-operativnega centra, iz katerega je potekalo poveljevanje lahkima raketnima vodoma.

Na vaji so, poleg glavnega cilja preveriti pripravljenost enot ZO, preverjali tudi usposobljenost logistike v pripravi razmer za izvedbo bojnega streljanja na cilje v zračnem prostoru, njeno delovanje med streljanjem ter opravili sanacija poligona Rt Kamenjak in naravnega rezervata Premantura po bojnem streljanju.

Vaja ŠČIT je najstarejša vojaška vaja na Hrvaškem, letos pa je bila predvsem po zaslugi odličnega sodelovanja pripadnikov obeh vojsk prvič uvrščena na seznam Natovih vaj. Takšno sodelovanje ponovno potrjuje nujnost skupnega usposabljanja tudi zaradi omejenih finančnih virov obrambnih sil. Z združevanjem logistike in podsistemov ZO se bistveno zmanjšajo stroški za izvedbo celovitih vaj.

Fotografije: vojakinja Martina Podkrižnik, 1. brigada SV.