Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.08.2017

Mednarodna vojaška vaja Certex uspešno končana

Od srede, 9., do torka, 29. avgusta, so pripadniki Slovenske vojske sodelovali na mednarodni vojaški vaji (MVV) Certex v Latviji, kjer je potekala Natova certifikacija enot eFP (Enhanced Forward Presence). Vaja, s katero se je preverila tudi integracija 1. slovenskega kontingenta v misiji Okrepljena prednja prisotnost (SVNKON 1 eFP) v mednarodno bojno skupino pod kanadskim vodstvom, je temeljila na defenzivnem in ofenzivnem delovanju.

Pripadniki logistične, 1. in 72. brigade so na MVV Certex sodelovali v vlogi ocenjevalcev in kontrolorjev, in sicer v skupinah, ki preverjajo delovanje in interoperabilnost slovenskega Voda za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (VJRKBO), logistike in delo Nacionalnega podpornega elementa, ter skupinah, ki preverjajo področje vodenja, poveljevanja in kontrole ter informatike in zvez. Pripadniki Slovenske vojske so v sklopu certifikacije pripravili scenarije in incidente za preverjanje VJRKBO, med katerimi so preverili reakcijo na neeksplodirano ubojno sredstvo z živčnim bojnim strupom Sarin ter postopke pri detekciji bojnega plina Iperit in dekontaminaciji. Natova certifikacija v sklopu dvostranske taktične vaje (Force on Force), ki je potekala po metodologij CREVAL, je bila izvedena z namenom potrditve ustreznosti integracije vseh enot v kanadsko bojno skupino.

SVNKON 1 eFP, ki šteje 47 pripadnikov, deluje v kanadski bojni skupini in, sicer v Četi za bojno podporo z vodom za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (VJRKBO), v mehanizirani četi za bojno delovanje z usmerjevalci združenega ognja, ki sodelujejo pri nalogah navajanja indirektnega ognja, in v Vodu vojaške policije. Pripadniki, ki delujejo v Nacionalnem podpornem elementu, pa skrbijo za logistično zagotovitev slovenskega kontingenta.

V misiji Okrepljena prednja prisotnost (eFP), z območjem delovanja v Estoniji, Latviji, Litvi in na Poljskem, sodeluje 17 držav z okrog 4.500 pripadniki, v letu 2018 pa se jim bosta priključili še dve državi. Postavitev teh enot na vzhodu odraža zavezniško enotnost, kohezivnost, odločnost, pripravljenost in solidarnost ter sporoča, da za vsako zaveznico stoji celotno zavezništvo oziroma da bo vsaka agresija proti katerikoli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom. Slovenija s prisotnostjo v misiji Okrepljena prednja prisotnost izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne in obrambne drže Nata.

S sodelovanjem na MVV Certex so pripadniki Slovenske vojske pridobili znanja in nove izkušnje, ki jih bodo uporabili za pripravo pripadnikov SVNKON 2 eFP, ki bodo naloge v Latviji prevzeli decembra letos.

Fotografije: poročnica Nataša Murko, 72. brigada, štabni vodnik Žarko Nagode, 1. brigada

Dekontaminacija kanadskega lahkega oklepnega vozila.

Poveljnik SVNKON 1 eFP stotnik Primož Bernard med izdajanjem naloge poveljniku voda.

Priprave pred odhodom na vajo.

Postavljanje dekontaminacijske postaje.

Simulacija kontaminacije območja na poligonu Adaži v Latviji.

Izdaja naloge preko radijskih zvez.

Kontaminirane kanadske vojake …

… so pripadniki Slovenske vojske pripravili na dekontaminacijo.

Vozilo Cobra med jemljem vzorca prsti.

Najdena kontaminirana projektila.

Zaledno poveljniško mesto, kjer deluje VJRKBO.

Vodja slovenskih ocenjevalcev in kontrolorjev stotnik Primož Savinšek med analizo (Hot Wash) po izvedeni nalogi.