Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.06.2017

Mednarodna vojaška vaja Bright Armoured je končana

V petek, 30. junija, se je v Italiji končala mednarodna vojaška vaja Bright Armoured 2017, na kateri so sodelovali pripadniki 1. brigade, Logistične brigade, 15. polka vojaškega letalstva, Poveljstva sil in Generalštaba Slovenske vojske.

Pripadniki Slovenske vojske, ki so predvideni za delovanje v Natovih silah zelo visoke stopnje pripravljenosti, so na vaji Bright Armoured 2017 sodelovali z namenom, da bi preverili postopke integracije vseh sodelujočih elementov v zavezniško brigado. Med vajo so s taktičnimi vajami enot preverili, kakšno stopnjo združljivosti z zavezniškimi zmogljivostmi so do zdaj dosegli. Med vrhunci vaje je bil dan za vabljene goste, ki se ga je udeležil tudi poveljnik 1. brigade polkovnik Robert Glavaš. Vod vojaške policije je na vaji pokazal sposobnost združenega manevra v napadnem delovanju. Vaja je bila sinhronizirana z aktivnostmi zračne komponente na širšem območju zavezniškega letališča v Avianu. Med izvedbo so v vseh fazah sodelovali tudi pripadniki slovenske vojske, in sicer s srednjim transportnim helikopterjem in vodom vojaške policije. Helikopterska aktivnost znotraj zavezniške brigade je uspešno podprla manever oklepno-mehaniziranih enot in policijsko nalogo nevtralizacije infiltriranega nasprotnika.
Med vajo so bili udeleženci ob veliki vročini deležni tudi neurij, kar pa ni vplivalo na delovanje. Takšne vaje pomenijo za pripadnike Slovenske vojske pridobivanje dragocenega znanja in novih izkušenj ter vzdrževanje usposobljenosti.

Na zasedanju obrambnih ministrov v Bruslju februarja 2015 je bila potrjena okrepitev Natovih odzivnih sil, ki so se preimenovale v okrepljene Natove odzivne sile, z novo strukturo in postavitvijo sil zelo visoke stopnje pripravljenosti, pri katerih je poudarek na skrajšanju časa pripravljenosti nekaterih enot s 45 dni na pet do sedem dni. Slovenska vojska bo v obdobju od 2017 do 2019 v teh silah sodelovala z vodom vojaške policije, srednjim transportnim helikopterjem, skupino za civilno-vojaško sodelovanje, skupino za poveljevanje in nadzor, medicinsko evakuacijsko skupino, skupino vzdrževalcev in enoto za nacionalno podporo.

Fotografije: 1. brigada