Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

11.11.2019

Medalja poljske vojske za zasluge majorki Nataši Svetina

V sredo, 6. novembra, je poljski veleposlanik v Sloveniji Pawel Czerwinski majorki Nataši Svetina podelil medaljo poljske vojske za zasluge, in sicer za izjemen prispevek pri krepitvi sodelovanja med Poljsko in Slovenijo na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji. Veleposlanik je v obrazložitvi povedal, da se ob nacionalnem dnevu neodvisnosti Poljska pokloni padlim v boju ter tistim, ki bdijo nad svobodo, mirom in demokracijo tako v Evropi kot po svetu. S podelitvijo medalje so majorki izkazali priznanje njenemu prispevku pri krepitvi sodelovanja oziroma odnosov med Poljaki in Slovenci na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji.

Majorka Svetina je poveljevala četrtemu kontingentu Slovenske vojske v mednarodni operaciji v Latviji od decembra 2018 do junija 2019. Glavnino kontingenta je tvoril izvidniški vod slovenske, dodan pa mu je bil oddelek črnogorske vojske. V kontingentu so bili še skupina za usmerjanje združenega ognja, posamezniki v poveljniško-štabnih strukturah poveljstva in nacionalni podporni element.

Z navzočnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne in obrambne drže Nata. Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganja v njegovi vzhodni soseščini. Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene in so zato zaprosile za pomoč zvezo Nato. Sodelovanje na misiji prispeva tudi k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, k dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter h krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot in pripadnikov Slovenske vojske. Operacija izraža jasno odvračalno sporočilo, da se bo zavezništvo odzvalo tam, kjer in ko je to potrebno, oziroma da bo vsakršna agresija proti katerikoli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom.

Oblikovanje in delovanje večnacionalnih enot eFP na vzhodu zavezništva temeljita na skupnih odločitvah Severnoatlantskega sveta. O namestitvi večnacionalnih bataljonskih bojnih skupin na Poljskem in v treh baltskih državah je bilo na najvišji politični ravni odločeno na vrhu Nata julija 2016 v Varšavi. Postavitev teh enot na vzhodu odraža zavezniško enotnost, kohezivnost, odločnost, pripravljenost in solidarnost ter sporoča, da za vsako zaveznico stoji celotno zavezništvo oziroma da bo vsaka agresija proti katerikoli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom. Uporaba bataljonskih bojnih skupin eFP je pod strogim skupnim političnim nadzorom Nata, ki deluje na podlagi dogovora.