Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.06.2019

Logistična podpora regijskim vajam

Maja in junija so na ozemlju Republike Slovenije potekale regijske vaje, na katerih je Logistična brigada z lastnimi in dodanimi zmogljivostmi načrtovala, organizirala in zagotavljala celovito logistično podporo zavezniškim silam in silam Slovenske vojske z namenom izvedbe pravočasnih strateških premikov čez ozemlje Republike Slovenije.

Same priprave na regijske vaje so se za pripadnike Logistične brigade začele pred približno enim letom s prvimi načrtovalnimi konferencami. Podpora regijskim vajam je zajemala, nastanitev (spanje, tuširanje …), oskrbo s hrano, z vodo, gorivi, s transporti opreme in ljudi, koordinacijo logističnih aktivnosti v Luki Koper, na letališčih, s civilno strukturo, z Darsom kot upraviteljem cest in s policijskimi upravami. Vsekakor so regijske vaje zahtevale celotno podporo po vseh področjih logistike, vključno s saniteto in z zdravstvom, kjer se je zadeva razširila na civilno strukturo. Glede na dejstvo, da je Slovenska vojska zmožna zagotoviti zdravstveno oskrbo do drugega nivoja, se je vse skupaj razširilo še na bolnišnice in klinične centre po Sloveniji. Za uspešno izvedbo zadane naloge je poveljstvo Logistične brigade, glede na naloge, organiziralo delovanje na različnih lokacijah po Sloveniji. V Vojašnici Stanislava Požarja v Pivki je deloval Taktično-operativni center poveljstva, medtem ko so bili operativni centri podrejenih polkov in enot v vojašnicah v Postojni, Slovenski Bistrici in Mariboru.

Vsega skupaj so za potrebe regijskih vaj zagotovili 35.765 nočitev zavezniškim silam in silam Slovenske vojske. Povprečno je bilo dnevno angažiranih 300 pripadnikov Logistične brigade, medtem ko je bilo v povprečju dnevno v Sloveniji 751 pripadnikov zavezniških sil iz 9 držav. Skupaj je bilo na vaji v povprečju dnevno angažiranih 1.051 pripadnikov. Zagotovljena je bila 24-urna zdravstvena oskrba na lokacijah Postojna, Cerklje ob Krki, Divača, Ankaran, Luka Koper, Center za podporo konvojev Murska Sobota in Ljubljana (Vojašnica Edvarda Peperka). Od načrtovanih 207 aktivnosti so bile 3 odpovedane. V času vaj je bilo zdravstveno oskrbljenih 198 udeležencev (171 obolelih in 27 poškodovanih), izvedenih je bilo 234 konvojev vojaških vozil (25 konvojev odpovedanih) ter za potrebe zaveznikov iztočeno 274.203 litrov goriva D2. Razdeljenih je bilo 64.838 obrokov na 7 različnih lokacijah po Sloveniji, medtem ko so pripadniki Vojaške policije v spremstvu konvojev prevozili 23.520 kilometrov.

Regijske vaje so bile zanimiva preizkušnja za Logistično brigado glede na dejstvo, da je bila celotna brigada angažirana v celotnem obdobju regijskih vaj. Že med samo vajo so v Logistični brigadi izdelali parcialne preseke stanja, kjer so ugotavljali določene pomanjkljivosti v procesih, postopkih in izvedbi, kar bi lahko bilo boljše. Sklepi so pokazali, da so bile vse naloge opravljene, a ne optimalno. To so tiste točke, kjer bodo v prihodnje naredili izboljšave. Za Logistično brigado je bila to ena velika vaja, ki je pokrivala vse vaje Slovenske vojske in idealno okolje za trening, v katerem so izkoristili realno dogajanje za preverjanje Standardnih operativnih postopkov in ne nazadnje, kar je bilo ključno, za preverjanje sistemov C2 (Commanding Control): brigada proti polkom, polki proti podrejenim četam in enotam ter tudi navzgor, to je brigada proti poveljstvu sil Slovenske vojske. Regijske vaje so bile za Logistično brigado dober začetek za pripravo za naslednja leta, ko se bodo tovrstne vaje še izvajale. Če bodo v takšni velikosti, bo logistika spet najbolj na udaru. 

Fotografije: pripadniki SV