Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

01.07.2019

Logistična brigada praznovala 17-letnico enote

V soboto, 29. junija, so pripadniki Logistične brigade Slovenske vojske v Pivki zaznamovali dan enote, ki ga praznujejo 1. julija, ko je bila pred 17 leti ustanovljena delovna skupina v Vojašnici Šentvid, ki je postavila temelje za delovanje Poveljstva enot za podporo. Logistična brigada se je z leti razvila v učinkovito in uspešno logistično organizacijo Slovenske vojske, ki podpira vse enote tako doma kot v tujini. V njeni sestavi od leta 2013 delujejo pripadniki 157. in 670. logističnega polka, Vojaške zdravstvene enote in Inženiringa, ki ob upoštevanju vojaških standardov vključujejo načela sodobne logistike in sledijo razvoju. 

Prisotne je nagovoril poveljnik Logistične brigade polkovnik Franc Kalič, ki je pohvalil odlično zagotavljanje logistične podpore na regijskih vajah 2019, na katere so logistiki prvi prišli in zadnji odšli, ter poudaril, da mnogi med njimi znajo in hočejo narediti več, kot je od njih zahtevano, to pa naredijo srčno in s ponosom. Nadaljeval je, da je obujanje tradicije, ki jo ustvarjajo ljudje, zelo pomembno in da so na to tradicijo lahko ponosni. Čestital je pripadnikom oklepnomehaniziranih enot, ki svoj dan prav tako praznujejo 1. julija, in se zahvalil svojcem, ki so pripadnikom Logistične brigade nudili podporo doma ter tako omogočili, da so svoje delo bolje in lažje opravljali. Ob koncu je dodal, da si želi, da še naprej skupaj ustvarjajo dinamično, navdihujoče in zmagovalno okolje ter da si morajo skupaj prizadevati ustvariti vizijo.

Slavnostni govornik, namestnik poveljnika sil Slovenske vojske brigadir Franc Koračin, je povedal, da so logistične enote pogosto neopažene, ampak da če svoje delo opravijo neopazno, to pomeni, da so ga opravile vrhunsko. Zgodovinske izkušnje kažejo, da je logistika zelo pomembna pri izvajanju vsakodnevnih nalog katerekoli enote, pri kompleksnih operacijah pa se tako pomen kot prispevek stopnjujeta ter sta ključnega pomena za izvedbo nalog v okviru obveznosti Republike Slovenije do zavezništva. Zato gre velika pohvala in zahvala vaši premišljeni organiziranosti, preudarnemu načrtovanju in odlični izvedbi, saj bi bila izvedba nalog težko predstavljiva brez vaše cenjene logistične oskrbe, vzdrževanja in zdravstvene podpore ter spremstev konvoje, je še poudaril brigadir Koračin.

Ob tej priložnosti so najzaslužnejšim podelili priznanja in medalje, plaketo Logistične brigade za odlično sodelovanje in nudenje podpore četama Vojaške policije 1. in 72. brigade ter razglasili najboljšega vojaka in podčastnika Logistične brigade za leto 2018. Najboljši vojak je desetnik Tomislav Muršec, najboljši podčastnik pa višji vodnik Jakob Tehovnik. V času slovesnosti je bila opravljena primompredaja dolžnosti enotovnega podčastnika Logistične bigade, ki jo je od višjega praporščaka Franja Cesarja prevzel praporščak Ivan Šušnjara.

Z minuto molka so se pripadniki Logistične brigade spomnili tudi vseh preminulih sodelavcev in vojakov na ozemlju naše domovine.

Na slovesnosti v Pivki so bili prisotni družinski člani pripadnikov Logistične brigade, slovesnost pa so s kulturnim programom popestrili trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske, trije mladi harmonikarji, Aljaž Mauko, Gašper Komac in Luka Mlakar, ter glasbenica Anja Potočnik.

Fotografije: Brane Petrovič, MORS

 

Pripadniki Logistične brigade Slovenske vojske …

… praznovali dan enote v krogu svojcev.

Bojna zastava Logistične brigade.

Polkovnik Franc Kalič, poveljnik Logistične brigade.

Najboljši podčastnik Logistične brigade za leto 2018 je višji vodnik Jakob Tehovnik, najboljši vojak pa desetnik Tomislav Muršec.

Podelitev medalj in priznanj najzaslužnejšim.

Podelitev medalj in priznanj najzaslužnejšim.

Dolžnost enotovnega podčastnika Logistične brigade je prevzel praporščak Ivan Šušnjara.

Slavnostni govornik namestnik poveljnika sil Slovenske vojske brigadir Franc Koračin.

Plaketo Logistične brigade je za odlično sodelovanje prejel direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič.

Slovesnost Logistične brigade so popestrili Dunking devils …

… in mladi harmonikarji.