Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

24.11.2017

Letošnja vaja Falco je končana

S sklepno analizo in postrojem se je v petek, 24. novembra, v Vojašnici Petra Petriča v Kranju končala vaja Falco VII.

Namen vaje, ki je potekala pod vodstvom Laboratorija za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (LAB JRKBO) Vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske (Logistična brigada), je bilo urjenje skupnega delovanja enot Slovenske vojske, ki imajo zmogljivosti za delovanje na področju biološke obrambe, ter ob sodelovanju referenčnih laboratorijev izvesti realistično usposabljanje na področju biološkega nadzora, vzorčenja in identifikacije. Cilj vaje, na kateri so bili uporabljeni pravi agensi, je bil nadaljevati z operativnimi zmogljivostmi LAB JRKBO ter nadgraditi znanje in usposobljenost. Na vaji so lahko preverili nove metode in postopke pri odkrivanju bioloških agensov, izvedli urjenje s pravimi biološkimi agensi, urili postopke biološkega nadzora, vzorčenja, identifikacije in dekontaminacije, urili postopke poveljevanja, vodenja in kontrole enot ter spremljanja situacije na poveljniškem mestu.

Vaja se je končala s sklepno analizo in postrojem, kjer so enotam podelili zahvale za sodelovanje na vaji, posameznikom pa potrdila o udeležbi. »Ob koncu lahko povem, da je bil namen vaje, enotam zagotoviti kakovostno usposabljanje na področju biološke obrambe, izpolnjen. Na analizi so vsi udeleženci pohvalili scenarij in incidente, ki so bili realistični in premišljeni, ter izrazili zadovoljstvo nad izvedenim delom in usposabljanjem. Eden izmed pomembnejših ciljev je bil sodelovanje med vsemi tremi četami JRKBO (LAB JRKBO, ČJRKBO 1. in 72. brigade) in elementom EKIS. Kakovostno pripravljeno vadbeno okolje in incidenti so poskrbeli, da nalog na vaji ni bilo mogoče opraviti brez povezovanja med enotami. Pokazalo se je, da smo med seboj odvisni ter da brez vključevanja vseh zmogljivosti ne moremo delovati v okolju JRKB. S podporo referenčnih laboratorijev veterinarske in medicinske fakultete je bilo zagotovljeno usposabljanje mobilnih bioloških laboratorijev s pravimi biološkimi agensi (bakterije in virusi),« je ob koncu povedal vodja vaje stotnik Primož Čuček, namestnik poveljnika LAB JRKBO Vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske.

Na vaji, ki je potekala na različnih lokacijah (Vojašnica Petra Petriča, čistilni napravi Domžale in Barje, Vojašnica Boštjana Kekca in Valvasorjev dom pod Stolom), so sodelovali pripadniki VZE (LAB JRKBO, S3, S6, MED INT), ČJRKBO (1. in 72. brigada), Enote za komunikacijske in informacijske sisteme (EKIS) ter laboratorija veterinarske in medicinske fakultete (kot referenčna laboratorija).

Fotografije: VVU XI. r. Rajko Petek, Jožef Kozel in udeleženci vaje