Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.12.2015

Letos se je prvič število novih zaposlitev približalo številu odhodov v Slovenski vojski

Z aktivnejšim pridobivanjem kandidatk in kandidatov se je letos prvič, glede na zadnja štiri leta, trend zaposlovanja v Slovenski vojski izboljšal. Število novih zaposlitev se je zelo približalo številu odhodov iz Slovenske vojske. Tako bo do konca leta novozaposlenih okrog 280 kandidatov, iz Slovenske vojske pa jih je iz različnih razlogov odšlo okrog 320. Od tega jih je 186 odpovedalo pogodbo, ostalim pa je pogodba potekla, so se upokojili ali jim mirujejo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Ne drži trditev, da je iz Slovenske vojske zaradi odpovedi pogodbe odšlo 300 pripadnikov, kot je bilo, po poročanju sindikatov, zaslediti v zadnjih dneh. Tudi ne drži trditev o večanju bolniške odsotnosti, saj je v zadnjem mesecu odsotnost primerljiva z ostalimi meseci v letu in znaša manj kot sedem odstotkov.

Slovenska vojska je še naprej aktiven delodajalec in bo tudi v prihodnjem letu zaposlila več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev.