Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

27.05.2019

Konvoj Slovenske vojske med novomeškimi učenci

V torek, 21., in četrtek, 23. maja, so pripadniki Teritorialnega polka 72. brigade v sodelovanju z Upravo za obrambo Novo mesto organizirali konvoj Slovenske vojske s predstavitvijo vojaških poklicev.

Konvoj je ena od oblik promocije Slovenske vojske, v katerem so tokrat sodelovali pripadniki enot 1. in 72. brigade Vojašnice Franca Uršiča ter Vojaškega vikariata. Pripadniki Slovenske vojske so se predstavili na osnovnih šolah v Mirni, Šentrupertu, Mokronogu, Prevolah in Žužemberku, kjer so na ogled postavili opremo in zmogljivosti Slovenske vojske. Program, ki je bil sestavljen iz dviga zastave ob petju himne Republike Slovenije, jutranje telovadbe, kviza na temo poznavanja vojaške in vojne zgodovine Slovencev, učenja osnovnih postrojitvenih pravil ter ogleda opreme pripadnikov Slovenske vojske, so si z velikim zanimanjem ogledali tako učenci kot učitelji.
 
Fotografije: štabni vodnik Franjo Markelc | Teritorialni polk 72. brigade Vojašnice Franca Uršiča Novo mesto

Dvig zastave ob petju slovenske himne

Jutranja vadba je obvezna

Ali ga lahko odpeljemo domov?

Ali sem dovolj hiter?

Delovanje para-sošolcev pri skupnem teku z bremenom

Pogumno in hitro skozi ovire

Pozdravni nagovor župana Občine Žužemberk

Prenos ranjenca do reševalcev mora biti čim hitrejši.

Predstavitev uniforme in opreme vojakov pred sto in več leti.

Opremo je pomembno ne samo ogledati, ampak jo tudi preizkusiti.