Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.03.2010

Kontingent Slovenske vojske na Kosovu opravlja svoje naloge

Pripadniki in pripadnice 21. kontingenta Slovenske vojske na Kosovu – po prevzemu območij odgovornosti v začetku meseca marca – uspešno opravljajo svoje naloge.
Četi poleg drugih nalog nadzorujeta mejo in kontrolne točke, varujeta pomembna kulturnozgodovinska objekta v Gorioku in Budisavcih ter skrbita za svojo stalno usposobljenost in pripravljenost. Skupine za nadzor in povezavo spremljajo socialne, politične in ekonomske situacije v občinah Istok, Klina in Vučitrn. Vojaška policija skrbi za red in disciplino v vojaški bazi ter varnost v prometu.
Inženirski oddelek je sodeloval pri pluženju snega v vojaški bazi Villaggio Italia pri Peči, v kateri je nastanjena večina pripadnikov in pripadnic slovenskega kontingenta. Do konca marca bodo pomagali lokalnemu prebivalstvu s sanacijo ceste Dolac in obcestnih kanalov meteornih voda. Skupina za civilno-vojaško sodelovanje sprejema prošnje lokalnih organizacij za pomoč in donacije na raznih področjih. Sodeluje pri razširitvi projekta Poskrbimo za čisto okolje, v katerem bodo osnovnošolci zbirali star papir in plastiko v šolah na območju šestih občin ter pri organizaciji usposabljanja skupine gasilcev iz Gasilskega društva Klina, ki bo konec marca v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu v Sloveniji.
Logistični vod podpira delovanje čet, skupina za podporo in nacionalni podporni element pa skrbita za nemoteno izvajanje nalog vseh 349 pripadnikov in pripadnic kontingenta, med katerimi je 22 pripadnikov pogodbene rezerve.