Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

14.01.2010

Konsolidacija prinaša pravičnejše uveljavljanje povečanja plač zaradi povečanega obsega dela in obremenitev po 59. členu Zakona o službi v Slovenski vojski

Vlada Republike Slovenije je za Slovensko vojsko za leti 2010 in 2011 s kadrovskim načrtom določila, da je obseg stalne sestave 7.600 pripadnikov. Zaradi tega je Slovenska vojska morala znova preveriti celotno strukturo in jo prilagoditi dovoljenemu obsegu. Posledično je bila izvedena organizacijska in kadrovska konsolidacija vseh poveljstev in enot Slovenske vojske. Na tej podlagi je bilo prerazporejenih ali premeščenih na druge formacijske dolžnosti večje število pripadnikov stalne sestave, kar je zahtevalo ponovno določitev upravičenosti do povečanja plač zaradi povečanega obsega dela in obremenitev po 59. členu Zakona o službi v Slovenski vojski (ZSSloV).

ZSSloV je v 59. členu opredeljeval možnost dodatka k plači za pripadnike in pripadnice v času, ko opravljajo naloge s povečano obremenitvijo in večjimi omejitvami. Vlada Republike Slovenije je 17. decembra 2009 sprejela nov sklep (št. 10007-445/2009-3) o povišanju plač na podlagi drugega in tretjega odstavka 59. člena ZSSloV. Nov sklep je bil potreben, ker so se spremenili načrti delovanja nekaterih enot Slovenske vojske, s katerimi se zagotavlja njihova pripravljenost in ker je uveljavljanje prejšnjega sklepa v praksi pokazalo nekatere posebnosti, ki jih je bilo treba temeljiteje urediti. V prejšnjem sklepu vlade so bile namreč naštete enote, ki jim je bilo omogočeno povečanje plač po 59. členu ZSSLoV. Tako so bili do povečanja plač upravičeni pripadniki enot zgolj na podlagi postavitve v te enote, ne pa na podlagi dejanske angažiranosti ali opravljanja nalog, ki bi pomenile povečan obseg dela in obremenitve. Povečanje plač je bilo omogočeno tudi poveljstvom in enotam zaradi opredelitve »premestljivosti«, ki pa sama po sebi ni razlog za povečanje plače zaradi povečanega obsega dela in dodatnih obremenitev.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev je bilo treba pripraviti izhodišča za nov sklep vlade, ki je zdaj usklajen z dejansko organiziranostjo in opravljanjem nalog v Slovenski vojski. Z določili, ki jih opredeljuje nov sklep, je povečanje plač za posamezne upravičence preglednejše in pravičnejše. Na podlagi navedenega se bo število upravičenih pripadnikov do povečanja plače iz naslova drugega in tretjega odstavka 59. člena ZSSloV zmanjšalo in ne bo konstantno. Povečanje plač bo uveljavljeno s posebnim aktov vodenja in poveljevanja za vsako nalogo posebej za tiste upravičence, ki bodo dejansko angažirani za naslednje naloge: za uporabo v skladu z načrti za kolektivno obrambo v okviru Zavezništva ali pa bo njihova uporaba določena z drugimi mednarodnimi pogodbami, za odzivne sile, za nujne in neodložljive naloge (npr. v primeru sodelovanja v sistemu zaščite in reševanja).