Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.08.2017

Konec mednarodne vojaške vaje Saber Guardian 2017

V torek, 15. avgusta, so se z mednarodne vojaške vaje Saber Guardian 2017 (MVV SAGN 17) vrnili še zadnji udeleženci vaje, ki je združevala 18 ločenih vaj v sedmih državah in je vključevala 25.000 zavezniških vojakov iz 22 držav, od tega 315 pripadnikov Slovenske vojske, ki so bili udeleženi v različnih posameznih aktivnostih vaje.

Nosilna enota za izvedbo MVV SAGN 17 je bila 72. brigada, ki je v sodelovanju z Logistično brigado, 15. polkom vojaškega letalstva in Enoto za specialno delovanje uspešno opravila vse aktivnosti Slovenske vojske na vaji. Cilj MVV SAGN 17 je bil promoviranje stabilnosti in varnosti na širšem območju južne Evrope in Črnega morja, utrjevanje zavezništva ter izvajanje jamstvenih ukrepov. V času usposabljanja so prav tako preverili enote v procesu izgradnje zmogljivosti.
Na MVV Dragoon Guardian, ki je potekala od 26. junija do 22. julija na območju od Nemčije do Bolgarije, je sodelovalo 58 pripadnikov iz 74. pehotnega polka z dodanimi logističnimi elementi. Pripadniki Slovenske vojske so se z vozili skupaj z zavezniško enoto premaknili iz Nemčije preko Češke, Madžarske in Romunije v Bolgarijo. Na tej poti so izvedli več taktičnih nalog, ki so bile smiselno povezane v scenarij vaje SAGN 17. V vajo se je 8. julija, v Romuniji, vključil tudi vod Vojaške policije Slovenske vojske z 32 pripadniki.

Na MVV Black Swan, ki je potekala od 8. do 22. julija na Madžarskem, je sodelovalo 40 pripadnikov iz 15. polka vojaškega letalstva in Enote za specialno delovanje.

MVV Dacian Guardian, katere del je bila tudi vaja Immediate Response, je potekala od 8. do 16. julija. Vaje Immediate Response, ki je potekala kot računalniška podprta štabna vaja v Postojni, so se udeležili pripadniki poveljstva Bataljonske bojne skupine, Centra za združeno usposabljanje in 72. brigade. Trije pripadniki so se udeležili računalniško podprte štabne vaje Dacian Guardian v Bolgariji.
Na MVV Mascal – BMTF (Balkan Medical Task Force), ki je potekala od 9. do 19. julija v Romuniji, je sodelovalo 9 pripadnikov iz Vojaške zdravstvene enote.
Na MVV Tobruq Legacy, ki je potekala od 10. do 22. julija v Romuniji, je sodelovalo 45 pripadnikov iz voda zračne obrambe 72. brigade skupaj z dodanimi enotami iz 1. brigade, 15. polka vojaškega letalstva in Vojaške zdravstvene enote.
Na MVV Noble Partner, ki je potekala od 27. julija do 12. avgusta v Gruziji, je sodelovalo 37 pripadnikov iz 74. pehotnega polka, ki so pred tem sodelovali na MVV Dragoon Guardian.

Pripadniki Slovenske vojske so bili za opravljeno delo in profesionalen odnos pohvaljeni s strani zavezniških vojsk. Vajo Noble Partner si je ogledal tudi poveljnik ameriških sil v Evropi generalpodpolkovnik Ben Hodges, ki je bil z videnim izredno zadovoljen.

Sodelovanje med zavezniškimi oboroženimi silami in enotami Slovenske vojske je izjemno pomembno zaradi izmenjave znanj in izkušenj, souporabe zmogljivosti in infrastrukture, pravične delitve bremen, zmanjševanja stroškov ter predvsem skupnega usposabljanja, ki vodi v medsebojno zaupanje v skupnih operacijah.

Fotografije: arhiv 72. brigade

Vaje Saber Guardian 2017 na katerih so sodelovali pripadniki SV.

Utrinek iz vaje Tobruq Legacy 17.

Utrinek iz vaje Dragoon Guardian 17.

Utrinek iz vaje Mascal - BMTF.

Pripadniki 74. PEHP na...

...Dragon Guardian 17.

Pripadniki 74. PEHP na...

...

...

...vaji Noble Partner 17.

Po 51 dneh terenskega usposabljanja priprave za odhod domov.

Za odlično opravljeno delo na MVV Saber Guardian 2017 je udeležencem vaje čestital namestnik poveljnika 72. brigade polkovnik Bojan Vogrinc.