Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.11.2014

Končuje se izgradnja motorizirane bataljonske bojne skupine, enega letošnjih osrednjih ciljev Slovenske vojske

Med ponedeljkom, 10., in petkom, 14. novembra, bo potekalo preverjanje doseganja končnih operativnih zmogljivosti motorizirane bataljonske bojne skupine (MotBBSk), na katerem bo sodelovalo okrog tisoč pripadnikov Slovenske vojske. Preverjanje bo obsegalo več faz, od pregleda enote v mariborski vojašnici do preverjanja enote na vadišču Apače in letališču Moškanjci ter sklepne analize s potrditvijo končne ocene pripravljenosti MotBBSk.

Pri preverjanju pripravljenosti po Natovi metodi Combat Readiness Evaluation (CREVAL) bosta poleg nacionalne ocenjevalne skupine sodelovala tudi predstavnika Združenega poveljstva za operacije zveze Nato.

V okviru omejenih finančnih virov bo Slovenska vojska s tem dosegla enega pomembnejših načrtovanih ciljev letos – oblikovanje ustrezno popolnjene in usposobljene taktične enote, namenjene izvajanju ofenzivnih, stabilizacijskih, defenzivnih, podpornih in prehodnih načinov delovanj v vseh pogojih. MotBBSk pod poveljstvom podpolkovnika Boštjana Močnika šteje 800 pripadnikov, sestavljajo pa jo poveljstvo, tri motorizirane čete, baterija za ognjeno podporo, namenska logistična četa, vod zvez, vod za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, protioklepni vod, izvidniški vod, vod za direktno obveščevalno podporo, lahki raketni vod zračne obrambe, bojni pionirski vod in oddelek za civilno-vojaško sodelovanje. Enota je naloge sposobna opravljati samostojno ali integrirana v višjo enoto zavezništva.

Nato je koncept bataljonske bojne skupine razvil zaradi specifičnih potreb razvoja zmogljivosti v manjših državah članicah. Slovenska vojska na ta način razvija sobojevanje različnih rodov in služb, ki je nujno potrebno za uspeh na sodobnem bojišču.