Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.10.2014

Končuje se druga konferenca za ustanovitev Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje

Druge ustanovitvene konference Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje, ki se je začela v ponedeljek, 20. oktobra, se udeležujejo predstavniki Avstrije, Črne gore, Hrvaške, Italije, Nemčije, Nizozemske, Srbije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike ter Slovenije kot gostiteljice.

V sklopu programa je bil del konference izveden tudi na Ministrstvu za obrambo. Delegate sta sprejela vršilec dolžnosti generalnega sekretarja mag. Boris Balant in poveljnik Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje polkovnik Boštjan Blaznik. Vršilec dolžnosti generalnega sekretarja mag. Boris Balant je v nagovoru udeležencem dejal, da so geografske značilnosti Slovenije odlične za pridobivanje znanja gorskega bojevanja, ki lahko prispeva k razvoju Natovih osrednjih zmogljivosti. Dejal je, da proces ustanavljanja Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje poteka zadnje desetletje, saj je Zavezniško poveljstvo za transformacijo (ACT) že leta 2004 Slovenijo prepoznalo kot zanesljivo partnerico, ki lahko razvija nišno zmogljivost gorskega bojevanja. Kronološko je povzel najpomembnejše dogodke pri ustanavljanju centra, pri tem pa poudaril, da bo Slovenija z njegovo ustanovitvijo prispevala k povečanju interoperabilnosti držav članic Nata in njegovih partneric, kar je posebej pomembno za transformacijo znotraj zavezništva. Po Balantovem prepričanju bi center v Sloveniji lahko postal model uspešnega večnacionalnega sodelovanja. Med pomembnimi nalogami centra je izpostavil povezovanje držav, sodelovanje z akademskimi skupnostmi in industrijo ter razvoj skupnih politik, doktrin in konceptov. Ob koncu je vršilec dolžnosti generalnega sekretarja mag. Boris Balant predstavnike držav povabil, da sodelujejo v projektu ustanavljanja centra in pri tem znova poudaril, da je ta namenjen tako državam članicam Nata kot državam partnericam.

Konferenca je izpolnila zastavljene cilje in bo omogočila uspešno ustanovitev Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje.

Fotografije: Brane Petrovič