Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

14.10.2016

Končana vaja Falco VI

S sklepno analizo in postrojem se je v petek, 14. oktobra, v Vojašnici Petra Petriča v Kranju končala letošnja vaja Falco VI.

Namen vaje, ki je potekala pod vodstvom Laboratorija za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (LAB JRKBO) Vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske (Logistična brigada), je bilo urjenje skupnega delovanja enot Slovenske vojske, ki imajo zmogljivosti za delovanje na področju biološke obrambe, ter ob sodelovanju referenčnih laboratorijev izvesti realistično usposabljanje na področju biološkega nadzora, vzorčenja in identifikacije. Cilj vaje, na kateri so bili uporabljeni pravi agensi, je bil nadaljevati z operativnimi zmogljivostmi LAB JRKBO, nadgraditi znanje in usposobljenost. Na vaji so lahko preverili nove metode in postopke pri odkrivanju bioloških agensov, izvedli urjenje s pravimi biološkimi agensi, urili postopke biološkega nadzora, vzorčenja, identifikacije in dekontaminacije, urili postopke poveljevanja, vodenja in kontrole enot ter spremljanja situacije na poveljniškem mestu.

Vaja se je končala s sklepno analizo in postrojem, kjer so enotam podelili zahvale za sodelovanje na vaji, posameznikom pa potrdila o udeležbi. »Ob koncu lahko povem, da je bil namen vaje, enotam zagotoviti kvalitetno usposabljanje na področju biološke obrambe, izpolnjen. Na analizi so vsi udeleženci pohvalili scenarij in incidente, ki so bili realistični in premišljeni, ter izrazili zadovoljstvo nad izvedenim delom in usposabljanjem. Eden izmed pomembnejših ciljev je bil sodelovanje med vsemi tremi četami JRKBO (LAB JRKBO, ČJRKBO 1. in 72. brigade) in elementoma EKIS in VP. Kvalitetno pripravljeno vadbeno okolje in incidenti so poskrbeli, da nalog na vaji ni bilo mogoče opraviti brez povezovanja med enotami. Pokazalo se je, da smo med seboj odvisni, ter da brez vključevanja vseh zmogljivosti ne moremo delovati v JRKB-okolju. S podporo referenčnih laboratorijev veterinarske in medicinske fakultete je bilo zagotovljeno usposabljanje mobilnih bioloških laboratorijev s pravimi biološkimi agensi (bakterije in virusi),« je ob koncu povedal vodja vaje stotnik David Škoberne, poveljnik LAB JRKBO Vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske.

Na vaji, ki je potekala na različnih lokacijah (Vojašnica Petra Petriča, Čistilna naprava Domžale, Poček, Crngrob, Vojašnica Boštjana Kekca, Mačkovec, Valvasorjev dom pod Stolom), so sodelovali pripadniki VZE (LAB JRKBO, S3, S6, MED INT), ČJRKBO (1. brigada), ČJRKBO (72. brigada), Enota za komunikacijske in informacijske sisteme, Vojaška policija (1. brigada) ter kot referenčna laboratorija veterinarska (REF LAB) in medicinska fakulteta (IMI - REF LAB).

Fotografije: višji vojaški uslužbenec XI. r. Rajko Petek, OOJ