Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.10.2015

Ko stopijo skupaj vojaki, policisti, civilna zaščita in nevladne organizacije

Danes, 30. oktobra, se podpora Slovenske vojske pri reševanju migrantskih razmer nadaljuje  v nespremenjenem obsegu. Sodelovanje s Policijo in Civilno zaščito je še naprej odlično in prinaša dobre rezultate predvsem na terenu, kjer se pri opravljanju nalog dopolnjujejo. Do zdaj med sodelujočimi ni bilo konfliktov niti nerešenih situacij, rezultat tega pa je, da so razmere na terenu dobro obvladljive.

Zahteve po podpori, ki jih izražata Policija in Civilna zaščita, so pravočasne in odvisne od razmer na terenu. Slovenska vojska je do zdaj 100-odstotno izpolnila vse izražene zahteve in tako pripravila ter razdelila že okrog 50.000 toplih obrokov, z vozili Slovenske vojske prevozila okrog 100.000 kilometrov, pri čemer je porabila več kot 20.000 litrov goriva. Posadka helikopterja Slovenske vojske vsak dan opravlja prelete na območju premikov migrantov, za kar je bilo porabljenega že približno 8500 litrov goriva.

Pri dosedanjih nalogah, ki jih Slovenska vojska opravlja že od 17. septembra, je bilo v podporo reševanju nastalih razmer skupno angažiranih že 8000 pripadnic in pripadnikov iz različnih enot Slovenske vojske, prav tako so bili pri nalogi aktivni tudi številni pripadniki in pripadnice v vojašnicah, ki v to število niso vključeni.