Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.07.2018

Kandidati za vojaške policiste sklenili usposabljanje

V petek, 13. julija, je deset kandidatov za vojaške policiste končalo zahtevno dvomesečno urjenje. V sklepnem delu so se morali kandidati na praktičnem dvodnevnem preverjanju odzvati na različne dogodke in ocenjevalcem pokazati, da so pripravljeni na naloge v vrstah vojaške policije Slovenske vojske.

Med usposabljanjem, ki se je odvijalo od 10. maja, so kandidati usvojili ključno znanje oziroma veščine, potrebne za zakonito in strokovno delo vojaškega policista. Znotraj programa zato kandidati dopolnijo splošne vojaške s poklicnimi kompetencami vojaške policije. Kandidat mora biti usposobljen za izvajanje taktičnih postopkov vojaškega policista pri samostojnem delovanju in delovanju v sestavi para oziroma skupine v oddelku vojaške policije. Usposobljen mora biti za postopke pooblaščene uradne osebe vojaške policije skladno z veljavnimi normativnimi akti in načeli. Pravilno mora ravnati z osebno opremo vojaškega policista in upravljati s skupno opremo enote. Poznati mora pravice in pooblastila pooblaščene uradne osebe vojaške policije pri odkrivanju, preiskovanju in preprečevanju kaznivih ravnanj v Slovenski vojski. Usposobljen mora biti za strokovno in zakonito uporabo osnovnih tehnik praktičnega postopka in samoobrambe. Usposobljen mora biti za vožnjo vozil s prednostjo in za vožnjo terenskih vozil vojaške policije.

Po uspešno opravljenem programu so kandidati pridobili vojaško evidenčno dolžnost A11106 – vojaški policist. V nadaljevanju bodo morali nekateri opraviti še zahtevno usposabljanje na Policijski akademiji za pridobitev pooblastil, ostali pa bodo začeli z delom v vrstah vojaške policije Slovenske vojske.