Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.01.2016

Kandidati za častnike izvajali streljanja na Mlakah, Baču in Lipah

Šola za častnike (ŠČ) Centra vojaških šol (CVŠ) nadaljuje s šolanjem 49 kandidatov za častnika v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi. V tednu med 11., in 15. januarjem, je bil poudarek na predmetu Oborožitev pehotnega oddelka s poukom streljanja (OPOPS), kjer so kandidati opravili večino predpisanih streljanj po programu. Streljanja so bila izvedena na streliščih Mlake, Bač in Lipe.

V tako imenovanem strelskem tednu so izvajali streljanja z avtomatsko puško F2000S, podcevnim bombometom LG 1, lahkim puškomitraljezom Minimi in puškomitraljezom Mag ter ročnim protioklepnim orožjem RGW z vadbenim strelivom. Pri usposabljanju in izvedbi streljanja z RGW so jim strokovno pomoč nudili pripadniki Centra za združeno usposabljanje (CZU) ter inštruktorji 74. pehotnega polka 72. brigade. V naslednjih dneh jih čaka še streljanje s pištolo Beretta M92FS.

Kljub zahtevnim vremenskim pogojem ob koncu tedna, ostajajo kandidati visoko motivirani pri pridobivanju veščin uporabe oborožitvenih sistemov pehotnega oddelka.

Fotografije: stotnik Dejan Šibilja, CVŠ

Kandidati za častnike so opravili predpisana streljanja po programu…

… na vojaškem strelišču Mlake.

Streljali so z avtomatsko puško F2000S…

… ter ročnim protioklepnim orožjem RGW z vadbenim strelivom.

… ter ročnim protioklepnim orožjem RGW z vadbenim strelivom.

Na vojaškem strelišču Bač so opravili streljanja…

… z lahkim puškomitraljezom Minimi…

… z lahkim puškomitraljezom Minimi…

in puškomitraljezom Mag.