Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

08.01.2018

Kandidati 30. generacije Šole za častnike začeli z drugo fazo usposabljanja

V sredo, 3. januarja, je dvaindvajset kandidatov, od tega osemnajst pripadnikov in štiri pripadnice, začelo z drugo fazo temeljnega vojaškega usposabljanja na Šoli za častnike. Usposabljanje bo trajalo do 16. februarja.

Program Temeljnega vojaškega usposabljanja kandidatov za častnike – 2. faza spada v temeljno vojaško usposabljanje kandidatov za častnike Slovenske vojske in je namenjen vsem pripadnikom stalne in rezervne sestave Slovenske vojske, ki so predvideni za vojaško izobraževanje in usposabljanje v Šoli za častnike. Program omogoča pridobivanje ključnih veščin in znanj, ki so nujni za nadaljevanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja po programu Splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja kandidatov za častnike Slovenske vojske. Obenem predstavlja poenotenje znanj in veščin ter pripravo vseh kandidatov, ki nadaljujejo vojaško izobraževanje in usposabljanje po programu Splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja kandidatov za častnike Slovenske vojske za doseganje čina poročnika in splošnega VED častnik 51000. 

Fotografije: Carmen Kos, Kabinet načelnika GŠSV