Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

25.11.2010

Kadetnica novi dom šeste generacije generalštabnega šolanja

13. septembra se je v Kadetnici v Vojašnici generala Maistra začelo šolanje šeste generacije generalštabnega šolanja. Program generalštabnega šolanja prvič poteka po povsem novem enoletnem programu, tokratna generacija pa šteje 11 slušateljev iz različnih poveljstev in enot. To so podpolkovnik Boštjan Blaznik, podpolkovnik Igor Cebek, podpolkovnik Jože Grozde, podpolkovnik Igor Iskrač, podpolkovnik Pavel Jereb, podpolkovnik Aleksander Murko, podpolkovnica Tatjana Pečnik, podpolkovnik Robert Petek, podpolkovnik Branko Podbrežnik, podpolkovnik Stojan Sedmak in kapitan fregate Ivan Žnidar.
Pogoja za sprejem na šolanje sta bila končano višje štabno šolanje in opravljanje poveljniške dolžnosti na ravni bataljona, prenovljeni program Poveljniško-štabne šole pa je tako po vsebini kot tudi po času izobraževanja povsem primerljiv s šolanjem visokih častnikov na tujih vojaških izobraževalnih ustanovah.
Temeljni cilj šolanja je visoke častnike usposobiti za delo na strateški ravni. Med šolanjem bodo slušatelji dopolnili znanje in se usposobili za proaktiven pristop k reševanju novih izzivov. Šolanje se bo končalo 29. julija 2011. Prvo generalštabno šolanje v Slovenski vojski je potekalo leta 1996 takrat še v Centru za obrambo usposabljanje v Poljčah.

6. generacija generalštabnega šolanja