Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

25.08.2017

Jasno in odločno sporočamo našo skupno predanost k ohranjanju miru!

V petek, 25. avgusta, se je na delovnem obisku v Slovenski vojski mudil poveljnik kopenske vojske Kanadskih oboroženih sil generalpodpolkovnik Paul Wynnyk z delegacijo. Po sprejemu pri državnem sekretarju Milošu Bizjaku ga je v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani sprejel poveljnik sil brigadir Milko Petek. Pogovarjali so se o dosedanjem sodelovanju vojsk obeh držav na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji, kjer deluje prvi kontingent Slovenske vojske znotraj kanadske bataljonske bojne skupine. Generalpodpolkovnik si je v nadaljevanju ogledal priprave pred odhodom na misijo drugega kontingenta Slovenske vojske ter dve enoti: 1. brigado v Ljubljani in 15. polk vojaškega letalstva v Cerkljah ob Krki.  

Poveljnik Kopenske vojske Kanade generalpodpolkovnik Paul F. Wynnyk ter državni sekretar Miloš Bizjak in poveljnik sil brigadir Milko Petek so posebej poudarili dogovarjanje o uspešnem skupnem delovanju v bojni skupini Okrepljene prednje prisotnosti (angl. eFP) pod kanadskim vodstvom v Latviji. Kot so dejali, Okrepljena sprednja prisotnost nazorno in vidno prikazuje zavezniško enotnost, solidarnost in odločnost pri ustreznem odzivanju na bistveno spremenjeno in zahtevno varnostno okolje v vzhodni soseščini. Slovenija ostaja kot verodostojna in odgovorna zaveznica zvesta tej zavezniški aktivnosti, ki ima povsem odvračalne in obrambne lastnosti, je poudaril mag. Miloš Bizjak. Generalpodpolkovnik Wynnyk se je slovenskim sogovornikom zahvalil za napotitev profesionalnih, strokovnih, usposobljenih in motiviranih pripadnikov Slovenske vojske na misijo eFP v Latvijo. Pri tem je predlagal, naj Slovenija še naprej usmerja v eFP dobro opremljeno JRKB-obrambo, saj gre za zelo pomembno zmogljivost. V Latviji trenutno poteka certifikacijska vaja, na kateri so se pripadniki slovenskega kontingenta s svojo JRKB-opremo že izkazali. Generalpodpolkovnik Wynnyk je ocenil, da so napovedi za prihodnje sodelovanje med državama dobre oziroma obetajoče.  

Generalpodpolkovnik Wynnyk je z veseljem sodeloval tudi v razpravi z vojaškimi voditelji in pripadniki obeh enot, ki neposredno podpirajo skupne napore na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji. Prepričan je, da skupaj z zavezniki ter partnerji jasno in odločno sporočajo skupno predanost k ohranjanju miru in preprečevanju konfliktov v osrednji oziroma vzhodni Evropi.

Republika Slovenija deluje v Latviji pod vodstvom Kanade kot vodilne države BBSk, ob soudeležbi Albanije, Italije, Poljske in Španije. Slovenska vojska je junija 2017 napotila prvi kontingent na misijo Okrepljena prednja prisotnost, ki šteje 47 pripadnikov. Glavnino tvori večnamenski vod JRKBO z dodanimi elementi. Predvidene so do štiri šestmesečne rotacije, glavnino prvih dveh tvori vod JRKBO, skupina usmerjevalcev združenih ognjev, pripadniki v poveljstvu bojne skupine, pripadniki vojaške policije in nacionalni podporni element. V nadaljnjih dveh rotacijah bo vod JRKBO zamenjal pehotni izvidniški vod. Napoteni pripadniki Slovenske vojske sodelujejo pri izvajanju mirnodobnih aktivnosti sil eFP (vaje, usposabljanja, premiki za zaščito lastnih sil in druge mirnodobne aktivnosti za zagotavljanje in vzdrževanje celovite in okrepljene odvračalne in obrambne drže Nata).

Brigadir Petek si šteje v veliko čast, da je lahko gostil generalpodpolkovnika Wynnyka. Meni, da je večnacionalni značaj bataljonskih bojnih skupin na misiji odločilen pri sporočanju zavezniške solidarnosti in pripravljenosti delitve bremen. Generalpodpolkovniku Wynnyku je zato zagotovil trdno zavezo Slovenske vojske, da bo še naprej podpirala poslanstvo bataljonske bojne skupine v Latviji in cilje misije. Sodelovanje na misiji namreč prispeva tudi k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi vojskami, dvigu usposobljenosti ter krepitvi bojne sposobnosti enot in pripadnikov Slovenske vojske. Zaradi izjemne pripravljenosti na obeh straneh je prepričan, da bodo skupaj kos vsem morebitnim izzivom v tem zahtevnem varnostnem okolju.

Z navzočnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne in obrambne drže Nata. Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganja v njegovi vzhodni soseščini. Operacija izraža jasno odvračalno sporočilo, da se bo zavezništvo odzvalo tam, kjer je to potrebno in ko je to potrebno, oziroma da bo vsakršna agresija proti katerikoli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom.

Foto: Daniel Mlakar, OOJ GŠSV