Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.04.2016

Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji Jugovzhodne Evrope

Med 19. in 21. aprilom v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru poteka mednarodna konferenca z naslovom Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji Jugovzhodne Evrope (The Counterterrorism Challenges in region of SE Europe).

Mednarodno konferenco so s svojimi uvodnimi nagovori odprli predstavniki soorganizatorjev mednarodne konference mag. Miloš Bizjak, državni sekretar Ministrstva za obrambo, Brent Robert Hartley, veleposlanik ZDA v Sloveniji, in Timothy J. Doorey, predstavnik Centra za civilno-vojaška razmerja iz ZDA. Slovesno predavanje, ki je hkrati pomenilo uradno odprtje mednarodne konference, je imel Bojan Šefic, državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve.

Mednarodne konference se udeležujejo predstavniki 30 držav in vseh pomembnejših mednarodnih organizacij (OVSE, Frontex, Europol in Nato). Konferenčni program obsega 11 vsebinsko sklenjenih sekcij, ki so usmerjene v obravnavo problematike, opredeljene v vsebinskem naslovu konference Extremist Infliltration and Arms Smuggling in the Light of Migration Crisis in Europe.

Kompleksnost varnostnega okolja in grožnje, pred katerimi ni varna tudi Republika Slovenija, je zadosten pogoj za veliko aktualnost obravnavane tematike. Ob dogodku je izšla tudi knjiga urednikov dr. Denisa Čalete in Paula Shemelle z naslovom Comprehensive Approach to Counter Radicalism and Extremism – Future Challenges for Counter Terrorism Process.

Fotografije: desetnik Boštjan Pogorevc, CVŠ