Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.03.2009

Izvidniška četa 18. bataljona za jedrsko-radiološko-kemično-biološko obrambo prvič na terenskem usposabljanju z lahkimi izvidniškimi vozili kobra

Pripadnice in pripadniki izvidniške čete 18. bataljona za jedrsko-radiološko-kemično-biološko obrambo (BJRKBO) so bili od 2. do 6. marca na terenskem usposabljanju z desetimi novimi lahkimi izvidniškimi vozili kobra 4 x 4, ki so jih v petek, 27. februarja, prevzeli v Vojašnici Kranj. Terensko usposabljanje je potekalo na vadišču Ministrstva za notranje zadeve Gotenica.

Lahko izvidniško vozilo (LIV) kobra je v osnovi namenjeno za odkrivanje in prepoznavanje radiološko-kemično-bioloških kontaminantov. LIV Kobra omogoča odkrivanje in prepoznavanje kemičnih bojnih strupov v neposredni bližini vozila in na daljavo (5 km) ter nadzor nad radiološko in biološko kontaminacijo v neposredni bližini vozila. Vozilo vsebuje sistem za vzorčenje (zemlje, vode …) in sistem za označevanje kontaminiranega zemljišča. LIV Kobra omogoča opozarjanje posadke v primeru, ko je vanje namerjen laser, in upravljanje oborožitve na vozilu iz notranjosti. Kobra je amfibijsko vozilo, ki je zmožno premagovati vodne ovire ne glede na njihovo globino.

Pripadnice in pripadniki izvidniške čete so prvo terensko usposabljanje z novimi vozili začeli s premikom iz Vojašnice Kranj na vadišče Gotenica. Vadišče civilne policije so si izbrali zaradi spremembe okolja delovanja in nabiranja izkušenj na neznanem terenu. Premik so opravili v obliki konvoja, katerega so sestavljala vozila vojaške policije, lahka izvidniška vozila kobra, tovornjaki in avtobus. Na terenu je potekalo usposabljanje poveljstva čete, lahkega izvidniškega voda in voda opazovalcev v različnih nalogah.

Poveljnik izvidniške čete nadporočnik Gorazd Stergar je bil zelo zadovoljen z rezultati usposabljanja pripadnic in pripadnikov čete. Vse načrtovane naloge so opravili v predvidenem času brez poškodb posameznikov in opreme.

Foto: SV