Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.10.2017

Izvedeno usposabljanje sistemskih administratorjev vojske Črne gore za sistem MASE/MICE

S ciljem pomagati in podpreti Črno goro pri vzpostavitvi vojaških letalskih oblasti (Military Aviation Authority – MAA) in na prošnjo Ministrstva za obrambo Črne gore pri vključevanju v sistem skupnega varovanja zračnega prostora zavezništva (NATINAMDS) je bilo oktobra 2016 organizirano prvo dvostransko srečanje med predstavniki Vojaškega letalskega organa SV (VLO) in poveljstvom vojaškega letalstva vojske Črne gore. Pripadniki VLO so takrat predstavili pravne podlage, način organiziranja, izhajajoče naloge, izzive in prednosti vzpostavitve ter delovanja MAA in pogoje, ki jih bo morala Črna gora izpolniti z vstopom v zavezništvo, predvsem z vidika njenega vključevanja v nadzor in varovanje zavezniškega zračnega prostora. Pripadniki vojaškega letalstva vojske Črne gore so pokazali veliko zanimanje in zaprosili za dodatno podporo ter pomoč glede vzpostavitve in delovanja MAA kot tudi za pomoč pri doseganju ciljev, ki jih zahteva vstop v zavezništvo.

Črna gora z vstopom v Nato vzpostavlja nacionalni center za nadzor in kontrolo zračnega prostora (Control and Reporting Centre – CRC), opremljen s sistemom MASE/MICE. Na podlagi prošnje Ministrstva za obrambo Črne gore in sodelovanja med Vojaškim letalskim organom SV ter poveljstvom vojaškega letalstva vojske Črne gore je bilo od 11. do 22. septembra 2017 organizirano strokovno usposabljanje administratorjev vojske Črne gore za sistem MASE/MICE, ki ga uporablja tudi slovenski Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Usposabljanje sta izvedla inštruktorja sistemske administracije Šole tehničnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora 16. CNKZP, ki ju je certificiral VLO, nižji vojaški uslužbenec VIII. razreda Sandro Norčič in desetnik Matej Vocovnik.

Po uspešno končanem usposabljanju je 22. septembra na manjši slovesnosti v nacionalnem centru za nadzor in kontrolo zračnega prostora Črne gore potekala podelitev potrdil o uspešno končanem usposabljanju za sistemske administratorje na sistemu MASE/MICE. Namestnik poveljnika vojaškega letalstva podpolkovnik Nenad Pavlović se je zahvalil Ministrstvu za obrambo RS, Slovenski vojski, Vojaškemu letalskemu organu in 16. CNKZP za pomoč Črni gori v času vstopa v zavezništvo ter izrazil željo po nadaljnji pomoči in podpori v procesu polne integracije. Prav tako je izrazil željo po nadaljevanju dvostranskega sodelovanja pri vzpostavitvi MAA in usposabljanju sistemskih administratorjev (osvežitvena usposabljanja). Podpolkovnik Pavlović je inštruktorjema predal zahvalni listini in izredno pohvalil izvedeno usposabljanje ter znanje inštruktorjev. Na slovesnosti so bili pripadnici VLO Blanka Križ in Martina Pogačnik, ki sta izvajali nadzor Šole tehničnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora 16. CNKZP pri izvedbi usposabljanja na podlagi izdanega dovoljenja za delo šoli, ter obrambni svetovalec v Črni gori Primož Šavc.