Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.10.2009

Izplačanih nadur za avgust vojaki ne bodo vračali

V Slovenski vojski pripadnice in pripadniki stalne sestave ne bodo vračali zneskov, ki so jim bili izplačani za nadure, ki so jih opravili avgusta in so bile izplačane pri plači v oktobru. Poveljnik sil Slovenske vojske je sicer izdal podrejenim poveljnikom usmeritve, s katerimi je zahteval ponovni pregled upravičenosti izplačanih zneskov za nadurno delo v avgustu. Zaradi varčevalnih ukrepov je zahteval racionalno in učinkovito uporabo finančnih virov ter takšno organiziranost izvajanja nalog, da ne bo prihajalo do potreb po izplačilu nadur za redno izvajanje vojaških nalog.

Zaradi namigovanj o vračilu zneskov za že izplačane nadure je načelnik Generalštaba Slovenske vojske izdal ukaz, po katerem izplačanih nadur ne bodo vračali, saj so bile izplačane za izvedene naloge. V Slovenski vojski v celoti zavračamo poročanje medijske hiše Kanal A o domnevnem uporu poveljujočega kadra, ki ga je medij povezal z vračilom izplačanih nadur za avgust.