Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

11.06.2018

Izjemna podpora pripadnikov pogodbene rezervne sestave delovanju Slovenske vojske

Od 30. maja do 8. junija je tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora vpoklical pripadnike pogodbene rezervne sestave Slovenske vojske. Najprej so pripadnike dopolnili z novo bojno uniformo in jih dousposobili za ravnanje z orožjem. Opravili so tako test rokovanja z avtomatskima puškama M70 in F2000S kot tudi streljanje na strelišču Crngrob, preverjanje gibalnih sposobnosti in izbrane individualne vojaške veščine. Z velikim zanimanjem so se pogodbeni rezervisti urili na sobnem strelišču in trenažerju.

V drugem delu usposabljanja so pripadniki rezervne sestave sodelovali na mednarodni vojaški vaji Jadranski udar na naslednjih območjih vaje: Celje, Primoži in Postojna. Urili so se v vlogah obrambe in napada ter varovali Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna.

Slovenska vojska je v četrtek, 3. maja, vpoklicala pripadnike pogodbene rezervne sestave Slovenske vojske na opravljanje vojaške službe v miru. Predhodno so v drugi polovici aprila opravili enotedensko mobilizacijsko usposabljanje, v okviru katerega so bili seznanjeni z nalogami. Slovensko vojsko je dopolnilo 291 pripadnic in pripadnikov rezervne sestave, ki so selektivno vpoklicani od enega do šestih mesecev. Pripadniki pogodbene rezervne sestave opravljajo podporne naloge, varujejo vojaške objekte, sodelujejo pri širšem varovanju državne meje in ostalih vojaških nalogah, skladno z njihovo usposobljenostjo.

Slovenska vojska se v zadnjih letih srečuje z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, ki trenutno znaša že okrog 1.200 pripadnic in pripadnikov manj, kot je potrebno in predvideno. Glede na nespremenjen obseg nalog, ki izhajajo iz predpisov na obrambnem področju, ter skladno z odločitvami Državnega zbora in Vlade Republike Slovenije Slovenska vojska z razpoložljivimi kadri stalne sestave ne more več uresničevati vseh nalog. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Alan Geder je odločil, da bo bataljonska bojna skupina 72. brigade do konca junija izvajala izključno dousposabljanje za izgradnjo zmogljivosti, skladno s sprejetimi zavezami. Slovenska vojska v tem času opravlja že načrtovane naloge v nespremenjenem obsegu ob podpori pogodbenih pripadnikov rezervne sestave.