Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.11.2011

Izjava predstavnika SV višjega vojaškega uslužbenca Simona Koreza ob napovedanem shodu članov Sindikata vojakov Slovenije

Danes smo vas povabili na izjavo, na kateri bomo posredovali stališče vodstva Ministrstva in vodstva Slovenske vojske v zvezi z napovedanim shodom Sindikata vojakov Slovenije. V nekaterih medijih smo danes zasledili velike naslove, ki napovedujejo, da bo vojska jutri na cestah in da je v vojski kaos. Takšne ocene v celoti zavračamo.

V vodstvu Slovenske vojske menimo, da je pozivanje Sindikata vojakov Slovenije k takšnemu shodu nelegitimno, saj omenjeni sindikat ne predstavlja večine pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, po nam znanih informacijah je to manj kot 10 odstotkov, zato je sklicevanje na celotno Slovensko vojsko nelegitimno in neodgovorno ter škodi ugledu Slovenske vojske in vojaški profesiji.

Poklic slovenskega vojaka opravljamo odgovorni in častni pripadnice in pripadniki in verjamemo, da se ob takšnem pozivu počutimo nelagodno. Prepričani smo, da se shoda v večjem številu tudi ne bomo udeležili. V preteklih letih smo dokazali, da smo organizirana vojska, ki se razvija in posledično prilagaja razmeram v Sloveniji in svetu.

V zadnjih letih smo v Slovenski vojski naredili kakovostne premike k profesionalni vojski. Govorimo tudi o procesni konsolidaciji, v kateri so bile izdelane nove formacije celotnega ustroja vojske. Menimo, da mora posameznik za opravljanje zahtevnih nalog pri obrambi domovine izpolnjevati visoke standarde tako na področju splošnih znanj kakor tudi specialistične usposobljenosti za opravljanje vojaškega poklica. Ravno slednje urejamo v zadnjih mesecih.

Verjamemo, da so posamezniki v procesu pridobivanja ustreznih kompetenc tudi zelo obremenjeni z različnimi nalogami, vemo pa, da bomo presegli tudi te meje in do konca tega leta zaključili glavnino opravil, ki so bila načrtovana. Tukaj mislim na usposabljanja za pridobitev znanj, s katerimi jim bodo priznane kompetence za opravljanje nalog in v zvezi s tem za ustrezno plačilo tudi na specialističnih dolžnostih.

Namreč, tudi člani sindikata vojakov so dopoldan v službi v uniformi in podrejeni vojaški subordinaciji ter zavezani določilom Ustave RS, Zakona o obrambi, Zakona o službi v Slovenski vojski in Kodeksa vojaške etike, popoldan oziroma v prostem času pa so se za izražanje svojih zahtev očitno odločili za ulično obliko »dialoga«, ki ga v Slovenski vojski ne podpiramo in ga ocenjujemo kot skrajno neprimernega, še posebej v letošnjem novembru.

Zagotavljam vam, da v Slovenski vojski ni kaosa, vodstvo pa ni ustvarilo razmer, ki bi primorale vojake k tako neobičajni obliki skupinskega protesta. V vojskah je jasen sistem vodenja in poveljevanja, ki ga tudi v Slovenski vojski v celoti in kakovostno izvajamo.

> Video posnetek Youtube (avtor: Branko Petrovič, MORS)

 

Flash is required!

Izjava predstavnika SV višjega vojaškega uslužbenca Simona Koreza


Flash is required!

Odgovori na vprašanja novinarjev