Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

28.02.2011

Izgradnja zmogljivosti 74. motoriziranega bataljona s svaruni se letos intenzivno nadaljuje

Slovenska vojska za izvajanje svojih nalog uporablja 28 srednjih kolesnih vozil (SKOV) 8×8 svarun, s katerimi je opremljen 74. motorizirani bataljon (MOTB) iz Maribora, ki je prvih 13 vozil slovesno prevzel 3. julija 2009. S tem dnem se je pričel postopek uvajanja vozil v operativno uporabo. V času uvajanja je potekalo individualno usposabljanje voznikov, namerilcev, strelcev in vzdrževalcev vozil, oktobra pa so bila vozila predana v operativno uporabo, skladno s pravilnikom o uvajanju vojaške opreme v SV.
Bataljon je zatem od decembra 2009 do junija 2010 na osrednjem vadišču SV na Počku izvedel kolektivna terenska usposabljanja v zahtevnih pogojih delovanja ter oddelčna, vodna in četna bojna streljanja. Konec junija 2010 je vrhunec devetmesečnega urjenja na svarunih za enoto predstavljala izvedba taktične vaje z bojnim streljanjem, ko je enota dosegla končne operativne zmogljivosti. Oktobra 2010 je bil v okviru 14. slovenskega kontingenta na šestmesečno mednarodno operacijo ISAF v Afganistan napoten vod pripadnikov 74. MOTB s štirimi svaruni. Vozila zagotavljajo posadkam svaruna zaradi dobre balistične zaščite pred prebojnimi izstrelki kalibra do 14,5 mm in zaščite pred protioklepnimi minami višjo raven varnosti. Prav tako posadka z uporabo vozil v mednarodni operaciji vsakodnevno pridobiva izkušnje tako s področja taktičnega delovanja vozil kot tudi s področja vzdrževanja vozila in njegove oborožitve.   
Z desetimi svaruni je tudi že opremljena 2. četa 74. MOTB, ki jih je bataljon prevzemal  postopoma skozi celotno preteklo leto. Za delo s svaruni so že usposobljeni namerilci na oborožitveni postaji in vozniki ter poveljujoči kader, marca pa bo četa pričela s kolektivnim oddelčnim usposabljanjem, ko se bodo enoti pridružili vodje skupin, ki pravkar zaključujejo tečaj za desetnike.
Poleg omenjenih vozil so pomembna novost tudi štiri poveljniška vozila SKOV 8x8, ki jih je poveljstvo 74. MOTB dobila spomladi 2010. Poveljniška vozila z vozilom poveljnika bataljona tvori mobilno poveljniško mesto. Njihova informacijska oprema omogoča hiter dostop ter obdelavo informacij, kar predstavlja pomemben element  zavedanja lastnega položaja in položaja nasprotnika ter ustvarja ključno podlago za načrtovanje, odločanje in izvajanje delovanja celotnega bataljona. 
S poveljniškimi vozili so bila v preteklem letu izvedena prva testiranja izvajanja vodenja ter poveljevanja na mestu ter v premiku s prenosom podatkovnih ter govornih informacij med poveljniškimi vozili ter ostalimi vozili bataljona. Poveljniška vozila so namreč opremljena s po štirimi delovnimi postajami (računalniki), na katerih lahko poveljstvo bataljona izvaja celoten proces operativnega načrtovanja ter spremljanja situacije na bojišču. Sistem omogoča, da poveljstvo rešitve v obliki ukazov in različnih poročil posreduje poveljnikom čet v realnem času, ki so prav tako neposredno povezani s svojim podrejenimi poveljniki vodov ali s posameznimi vozili. Testiranje sistema, izdelava uporabniške literature ter usposabljanje strokovnega kadra se bo aktivno izvajalo tudi letos, ko se bodo pri izgradnji zmogljivosti 2. čete aktivno uporabljala tudi poveljniška vozila.