Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.07.2019

Inženirsko usposabljanje pripadnikov petega kontingenta Slovenske vojske na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji

Pripadniki inženirskega voda, ki delujejo v petem kontingentu Slovenske vojske na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji, so v sredo, 17. julija, urili inženirske postopke podpore bojevanja na poligonu vojaške baze v Adažiju. Med urjenjem so opravljali naloge utrjevanja in izdelave obrambnih položajev, zato so postavljali minska polja, izdelovali žične ovire, bojne položaje za oklepna vozila Valuk in protioklepne ovire za oklepna vozila. Pripadniki inženirskega voda so v ta namen uporabili zmogljivosti obeh težkih inženirskih gradbenih strojev in pri tem osvojili nove izkušnje pri delu na zahtevnejšem, sipkem zemljišču.

Glavnino petega kontingenta, ki deluje znotraj Bataljonske bojne skupine pod poveljstvom Kanade, tvori inženirski vod Slovenske vojske, ki mu je dodan oddelek črnogorske vojske. V kontingentu so še skupina za usmerjanje združenega ognja, posamezniki v poveljniško-štabnih strukturah poveljstva in nacionalni podporni element.

Sodelujejo pri izvajanju mirnodobnih dejavnosti sil, kar vključuje vaje, usposabljanja in druge mirnodobne dejavnosti. Z navzočnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne ter obrambne drže Nata. Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganja v njegovi vzhodni soseščini. Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene in so zato zaprosile za pomoč zvezo Nato. Sodelovanje na misiji prispeva tudi k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, k dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter h krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot in pripadnikov Slovenske vojske.