Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.11.2019

Inženirske enote Slovenske vojske sanirajo poti na področju Balkovcev

Slovenska vojska se je odzvala na prošnjo Policije po sanaciji dovoznih poti na območju Balkovcev, ki s patruljami in z opazovalnicami tudi tam varuje državno mejo. Dovozne poti so težko prevozne in v slabših vremenskih razmerah lahko nevarne, zato je Slovenska vojska ugodila prošnji Policije po sanaciji posebej kritičnih in nevarnih odsekov dostopov do opazovalnic. Na območju Balkovcev slovenske vojaške inženirske enote urejajo 4 kilometre poti z razbijanjem kamenja, ravnanjem in utrjevanjem z gramozom, sicer donacijo lokalne agrarne skupnosti in Občine Črnomelj.

Slovenska vojska neprekinjeno podpira Policijo pri preprečevanju nezakonitih prehodov državne meje od leta 2015 in dnevno v ta namen napotuje zmogljivost v velikosti dveh pehotnih čet ter posadke s helikopterjem Bell 206 za opazovanje obmejnega območja iz zraka. Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z 19. oktobrom 2015 Slovenska vojska neprekinjeno podpira Ministrstvo za notranje zadeve pri reševanju situacije, povezane z nezakonitimi migracijami. Od 18. februarja 2016 podpira Policijo tudi pri varovanju državne meje. Od začetka podpore varovanja državne meje do 10. septembra letos je Slovenska vojska pripadnice in pripadnike napotila 92.308-krat oziroma sodelovala v 57.530 patruljah.

Slovenska vojska je septembra optimizirala napotitve pripadnikov na tovrstne naloge in postavila nastanitvene zmogljivosti za pripadnike, ki podpirajo Policijo pri varovanju državne meje na območju Policijske uprave Novo mesto. V Črnomlju, na dvorišču gasilskega doma, so v ta namen postavili 14 bivalnih kontejnerjev. Nastanitvene zmogljivosti uporablja do 30 pripadnikov Slovenske vojske, ki na tem območju sodelujejo v mešanih patruljah s Policijo ali v opazovalnicah in na ta način preprečujejo nezakonite prehode državne meje. Posamezne skupine vojakov v Črnomlju delujejo v 5-dnevni izmeni, prehrano zanje zagotavlja lokalni dobavitelj. Predhodno je Slovenska vojska namestitvene zmogljivosti za pripadnike, ki podpirajo Policijo, vzpostavila v dveh bližnjih vojaških objektih, in sicer v pivški vojašnici in vojaškem objektu v Primožih. Na ta način Slovenska vojska optimizira delovanje pripadnikov, ki podpirajo Policijo pri varovanju državne meje, saj skrajšuje čas vožnje od oddaljenih vojaških objektov do mesta opravljanja nalog, daljša prisotnost pripadnikov na obmejnem območju in sočasno niža obremenjenost pripadnikov, da se ne vozijo dnevno na mesto opravljanja nalog.

Naloge, ki jih je Slovenska vojska opravljala v podporo Policiji, so v začetku vključevale sodelovanje v mešanih patruljah s Policijo na območjih posameznih policijskih uprav pri širšem varovanju državne meje. Pripadniki Slovenske vojske opazujejo, spremljajo, poročajo in varujejo policiste med opravljanjem postopkov ter na ta način podpirajo preprečevanje nezakonitih migracij. Od oktobra 2018 Slovenska vojska Policijo podpira tudi z opazovanjem širšega območja državne meje z moštvom in brezpilotnimi letali. Skupno je Slovenska vojska na podporne naloge Policiji pripadnike napotila 161.401-krat in prevozila skoraj 5.900.000 kilometrov. Od novembra 2015 s Policijo sodelujejo tudi pri postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir. Skladno z navodili Policije so pripadnice in pripadniki postavili in vzdrževali okoli 160 kilometrov začasnih tehničnih ovir. Poleg tega je Slovenska vojska s helikopterji patruljirala ob meji in oskrbovala helikopterje Policije z gorivom.