Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.11.2017

Inženirci nudili strokovno pomoč pri demontaži mostu C-200

Od ponedeljka, 20., do srede, 22. novembra, so pripadniki Inženirske čete Rodovskega bataljona 1. brigade v kraju Ponikve pri Trebnjem zagotavljali strokovno pomoč pri demontaži začasnega mostu Compact 200, ki je  služil kot nadomestni most v času prenove starega in je omogočal lokalnemu prebivalstvu nemoten prehod čez reko. V letu 2017 so pripadniki inženirskih enot Slovenske vojske postavili ali nudili pomoč pri postavitvi začasnih mostov kar trinajst krat.

Večino nalog pri postavljanju in demontaži mostu izvajajo pripadniki Inženirskih čet 1. in 72. brigade skupaj. Most Compact 200 se postavlja z namenom pomoči lokalnim prebivalcem predvsem za začasne premostitve vodotokov pri sanacijah in rekonstrukcijah premostitvenih objektov  na podlagi prošnje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ter v primeru naravnih ali drugih nesreč kot so plazovi in poplave. Inženirci Slovenske vojske izvajajo strokovni nadzor pri postavitvi in demontaži mostnih konstrukcij ter zagotavljajo specialno orodje in pribor. V sklopu postavitev in demontaže mostov pa Inženirske enote izkoristijo aktivnosti za usposabljanje mostnih enot.

Fotografije: poročnik Miran Kastelic, INŽČ/RB/1. BR