Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

08.06.2016

Inženirci 1. brigade ponovno usposabljali bosanske pripadnike

V torek, 7. junija, so se inštruktorji Inženirske čete 1. brigade (INŽČ/1. BR) vrnili iz Bosne in Hercegovine (BiH), kjer so v sodelovanju s pripadniki oboroženih sil Avstrije od 18. maja že desetič zapovrstjo usposabljali pripadnike tamkajšnjih oboroženih sil (OS) – tokrat iz zagotavljanja zmogljivosti horizontalnih konstrukcij.
Usposabljanje iz zagotavljanja zmogljivosti horizontalnih konstrukcij je razdeljeno na dva dela. Teoretični del je obsegal tematiko gradnje začasnih vojaških cest, in sicer konstrukcijske elemente cest, cestne objekte in znake, projektiranje in trasiranje cest, izvidovanje in zaznamovanje cest, gradnjo vojaških cest v posebnih pogojih zemljišča, vzdrževanje in popravilo začasnih cest ter organizaciji del pri njihovi gradnji. V učilnici in na poligonu v Derventi so pripadniki OS BiH nekaj teorije že prenesli v prakso, in se preizkusili v trasiranju poti in ovinkov, praktični del usposabljanja pa bo izveden jeseni, ko bodo z združenimi močmi gradili ceste.
Ob koncu usposabljanja je v vojašnici v Derventi potekala krajša slovesnost, na kateri so bosanski inženirci za opravljen teoretični del usposabljanja pri gradnji začasnih vojaških cest prejeli tudi ustrezne certifikate. V prisotnosti inštruktorjev in pripadnikov Inženirskega bataljona OS BiH so jim jih podelili predstavniki poveljstva Euforja v BiH.

Tovrstno inženirsko usposabljanje spada v sklop sodelovanja Slovenske vojske v programu Euforja za zagotavljanje zmogljivosti Inženirskega bataljona OS BiH, za nemoteno delo slovenskih inštruktorjev pa je poskrbel nacionalni podporni 36. slovenskega kontingenta SV v silah Euforja.

Fotografije: višji štabni vodnik Andrej Kvartuh, INŽČ/1. BR.