Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.10.2009

Intenzivne priprave pripadnikov role 2 LM na osrednjo vajo Slovenske vojske Svizec 09

Oktobra potekajo še zadnje priprave pripadnikov role 2 LM na osrednjo vajo Slovenske vojske Svizec 09, ki bo v začetku novembra organizirana v Vojašnici Cerklje ob Krki. V okviru vaje bosta izvedeni certifikacija in afirmacija enote, kar pomeni, da bo enota dobila potrditev, da dosega predpisane vojaške standarde in da je usposobljena ter opremljena za opravljanje nalog tudi v mednarodnem okolju. S to enoto bo Slovenija pridobila kadrovsko in materialno rezervo za pomoč javnim zdravstvenim institucijam ob večjih nesrečah ter naravnih katastrofah.
Role 2 LM sestavljajo zdravstveni in logistični delavci. Zdravstveni delavci imajo poleg opravljenih strokovnih izpitov in licenc tudi znanje s področja urgentne medicine ter oskrbe poškodovanih, logistiki pa znanje in spretnosti s področja vzdrževanja ter oskrbe opreme v role 2 LM. V sestavi enote role 2 LM je trenutno 52 pripadnikov stalne sestave in 28 pripadnikov prostovoljne rezervne sestave. Njihova dopolnitev poteka skladno s standardi v javnem zdravstvu v Republiki Sloveniji in z Natovimi standardi. Prvi civilni zdravniki so začeli sodelovati s Slovensko vojsko že leta 1999 in so delovali tudi v operacijah kriznega odzivanja v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu. Večina zdravnikov prihaja iz sestave prostovoljne pogodbene rezerve. Nabor zdravnikov poteka prek informativnih dni v javnih zavodih, v sodelovanju s sekcijo travmatologov in urgentne medicine, prek Ministrstva za zdravstvo ter s pomočjo medicinskih fakultet v Ljubljani in Mariboru.

Role 2 je organizacijsko-funkcionalna struktura, ki lahko sprejme poškodovane osebe in zagotovi njihovo triažo, oživljanje ter zdravljenje stanj ob šoku. Navadno vključuje nujne kirurške posege, lahko pa ima tudi omejene zmogljivosti za kratkotrajno namestitev poškodovanih ljudi do vrnitve na dolžnost ali do evakuacije na višjo raven zdravstvene oskrbe v role 3. Pripadniki role 2 LM se za oskrbo poškodovanih usposabljajo na oddelkih za kirurško dejavnost, predoperativno dejavnost, triažo, hospitalizacijo in intenzivno nego. Prav tako se urijo v pripravi vseh elementov role 2 LM za transport.