Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.04.2010

Gorska šola prejela častno priznanje Občine Bled

V soboto, 10. aprila, je v Festivalni dvorani na Bledu potekala osrednja prireditev ob občinskem prazniku, kjer je župan občine podeljeval občinska priznanja za leto 2010. Gorska šola Slovenske vojske (GORŠ SV) je prejela častni znak občine Bled za izjemno sodelovanje na civilno-vojaškem področju v preteklih letih ter za sodelovanje pri promociji občine Bled skozi dosedanje in prihodnje delo Centra odličnosti. Priznanje je župan Janez Fajfar vročil poveljniku enote SV podpolkovniku Boštjanu Blazniku.

GORŠ se je uveljavila s svojim strokovnim znanjem in postala polnopravna članica Mednarodnega združenja vojaških gorskih šol, njeni pripadniki pa so se vztrajno in neprekinjeno izobraževali ter usposabljali doma in na tujem. Dosedanje delo in odličnost plemenitita pripadnike GORŠ ter sta odraz ugleda, ki ga ima šola med pripadniki tujih vojsk in prebivalci Bleda.

Župan občine Bled je izrazil zadovoljstvo in zanimanje za nadaljnje sodelovanje s pripadniki SV. Med drugim je v obrazložitvi za vročitev priznanja zapisano: »Osrednja aktivnost v prihajajočem letu bo zagotovo izvedba 44. kongresa Mednarodnega združenja vojaških gorskih šol in članic Mednarodne federacije združenja vojaških gornikov (IFMS – International Federation of Mountain Schools), ki bo potekal od 31. maja do 4. junija 2010 na Bohinjski Beli.«
GORŠ je bila v začetku leta 2009 postavljena pred nove zahtevne izzive.

Imenovana je bila v Nacionalni center odličnosti za gorsko bojevanje in tako se je začel dolgoročni proces preoblikovanja GORŠ, ki bo po načrtih vpet v Natov Center odličnosti leta 2015. Pri tem je enota vpletena v aktivno sodelovanje s pripadniki tujih vojsk, ki pogosto obiskujejo enoto na Bohinjski Beli ter si pri tem vedno ogledajo še lepote pokrajine in znamenitosti Bleda.