Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.07.2010

Generalmajor mag. Šteiner si je v Vipavi ogledal vojaško prakso študentk in študentov obramboslovja

Danes, 23. julija, si je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner na vadišču Mlake pri Vipavi ogledal vojaško prakso študentk in študentov obramboslovja.

Vojaško prakso že peto leto zapored organizira Center za usposabljanje Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Letos poteka od 12. do 30. julija v vipavski vojašnici ter na vadišču in strelišču Mlake pri Vipavi, udeležuje pa se je 61 študentov od 1. do 3. letnika Fakultete za družbene vede smer obramboslovje in pet študentov drugih fakultet. Med njimi je 11 deklet.
Študentke in študentje z vojaško prakso skozi vsa štiri leta študija pridobijo ustrezna vojaška znanja in veščine, ki so primerljiva z učnim programom temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja. Udeleženci vojaške prakse, ki uspešno zaključijo vojaško prakso vsa štiri leta, pridobijo potrdilo o opravljenem temeljnem vojaško strokovnem usposabljanju, ki je pogoj za nadaljevanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Šoli za častnike.

Flash is required!

Video posnetek (avtor: Samo Finžgar, MORS)