Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

21.07.2010

Generalmajor mag. Šteiner si je ogledal študentski vojaški tabor

Danes, 21. julija, si je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner na vadišču Mačkovec pri Bohinjski Beli ogledal študentski vojaški tabor, ki ga enajsto leto zapored organizira Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Poteka od 12. do 24. julija, udeležuje pa se ga 129 udeležencev, od tega 113 študentov iz 19 fakultet in 16 dijakov iz 12 srednjih šol. Med vsemi udeleženci tabora je 67 deklet.

Med udeleženci so študenti s Fakultete za varnostne vede, Fakultete za družbene vede, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Pravne fakultete, Fakultete za farmacijo, Zdravstvene fakultete, Inštituta in akademije za multimedije, Fakultete za socialno delo, Medicinske fakultete, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Pedagoške fakultete, Fakultete za strojništvo, Teološke fakultete, Biotehniške fakultete, Fakultete za humanistične študije, Fakultete za logistiko, Ekonomske fakultete ter Fakultete za računalništvo in informatiko Maribor.

Dijaki prihajajo iz Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, Srednje ekonomske šole Maribor, Tehniškega šolskega centra Maribor, Biotehničnega izobraževalnega centra Ljubljana, Šolskega centra Ljubljana, Ekonomske šole Ljubljana, Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, Srednje elektro šole Novo mesto, Tehničnega šolskega centra Kranj, Srednje šole Slovenska Bistrica in Srednje kemijske šole Maribor.

Taborjenje študentom in dijakom ponudi vpogled v življenje vojakov v vojašnicah in na terenu, hkrati pa jim tabor omogoča opravljanje delovne prakse. V tem času se seznanijo z glavnimi nalogami poklicnih vojakov ter oborožitvijo in opremo, ki jo uporabljajo pri usposabljanju, preizkušajo pa se tudi kot poveljniki. Takšen tabor je za študente in dijake priložnost, da teoretično znanje preizkusijo v praksi in tako spoznajo delo v Slovenski vojski.

Foto: Emil Jalovec, GŠSV

Flash is required!

Video posnetek (avtor: Samo Finžgar, MORS)