Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

10.06.2010

Generalmajor mag. Šteiner si je ogledal priprave na odhod 14. kontingenta Slovenske vojske v mednarodno operacijo ISAF v Afganistan

Včeraj, 9. junija, si je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner v Novem mestu ogledal usposabljanje in priprave na odhod 14. kontingenta Slovenske vojske v mednarodno operacijo ISAF v Afganistan, v katerem bo delovala tudi Operativna skupina za mentorstvo (OMLT).

Trenutno poteka druga faza usposabljanja, ki bo trajala do 14. avgusta doma in v tujini, s poudarkom na enotovnem usposabljanju. Pripadniki se bodo usposabljali iz pravil delovanja, ženevskih konvencij, haškega prava in drugih pravnih vidikov dela v mednarodnih operacijah in misijah, prav tako bo potekalo usposabljanje mentorjev OMLT iz procesa vojaškega odločanja in pravil štabnega dela v angleškem jeziku v Združenih državah Amerike, strelskega kondiciranja z avtomatsko puško, pištolo, skupinsko oborožitvijo ter urjenja taktičnih postopkov na terenu tako OMLT kot enote za bojno podporo.

V drugi fazi usposabljanja se bo 19. julija slovenskemu kontingentu pridružilo 12 pripadnikov nacionalne garde Kolorada, ki se bodo do 26. julija integrirali v delovanje slovenskega kontingenta.