Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.06.2010

Generalmajor mag. Šteiner na Natovi strateški vojaški partnerski konferenci v Helsinkih

Od 14. do 16. junija v Helsinkih na Finskem poteka tridnevna strateška vojaška partnerska konferenca, ki se je udeležuje tudi načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner.

Tema konference je vojaška perspektiva Natovega partnerstva in poteka v dveh tematskih sklopih. V prvem se osredotoča na predstavitev Natovega strateškega koncepta in vojaških aplikacij na partnerstvo, v drugem pa na vpliv novega Natovega strateškega koncepta kot transformacijskega dokumenta na članice zavezništva in države partnerstva ter celostni pristop v aktivnostih zagotavljanja miru in operacijah.

V okviru razprave o vojaških implikacijah Nata in partnerstva je bilo izpostavljeno predvsem vprašanje, kako uravnotežiti sodelovanje med članicami in partnerji, kako zagotoviti učinkovito nadaljnje povezovanje in mreženje (networking) in katere so oblike za še konkretnejše in učinkovitejše sodelovanje. Kot pomembno je bilo poudarjeno tudi vprašanje, vezano na sodelovanje med Natom in Evropsko unijo, pri čemer imajo članice, ki so vključene v integraciji, včasih različni mnenji.

V razpravi o temeljni vsebini nastajajočega novega Natovega strateškega koncepta kot transformacijskega dokumenta so bile izpostavljene dileme o tem, kako zaščititi vitalne interese zavezništva in njenih članic, kako poiskati pravo razmerje med obrambo ozemlja zavezništva, energijsko varnostjo ter odgovori na asimetrične grožnje na eni strani, na drugi strani pa zagotavljati sile in aktivnosti za stabilizacijo in rekonstrukcijo na kriznih območjih.

Na področju celostnega pristopa k zagotavljanju miru in operacijam je bilo pomembno vprašanje, kako zagotoviti boljšo koordinacijo med sodelujočimi subjekti znotraj držav in tudi na ravni zavezništva, predvsem kako poglobiti civilno-vojaško sodelovanje in nadgraditi instrumente kriznega upravljanja. V razpravi je bilo poudarjeno tudi vprašanje, ali bo novi Natov strateški koncept uspel opredeliti novo dobo transformacije in integracije ter kateri so ključni resursi za transformacijo, in sicer ali so to predvsem vojaške zmogljivosti ali povezovanje in sodelovanje ali pa bolj učinkovito politično odločanje in reševanje odprtih vprašanj.

Drugi del konference, ki ga organizirata Ministrstvo za obrambo Republike Finske ter Zavezniško poveljstvo za transformacijo iz Norfolka (ACT), je namenjeno razpravam udeležencev iz 48 držav o vseh treh področjih.