Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

11.11.2009

General Šteiner podpisal Kodeks vojaške etike Slovenske vojske

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner je danes, v sredo, 11. novembra, podpisal Kodeks vojaške etike Slovenske vojske, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/07 ter 58/08 – ZSPJS-I.
Kodeks opredeljuje etična vodila in načela ter ga morajo spoštovati in uporabljati pripadnice in pripadniki Slovenske vojske ves čas opravljanja vojaške službe v Republiki Sloveniji ali zunaj nje.