Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.06.2009

General Šteiner obiskal udeležence pred upokojitvenega seminarja


Danes, 19. junija je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner v Ankaranu obiskal 80 udeležencev pred upokojitvenega seminarja.


Seminarja, ki ga organizira Urad za vojaške zadeve, so se pripadnice in pripadniki Slovenske vojske udeležili v spremstvu svojih partnerjev. General Šteiner je pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, ki se bodo v letošnjem letu upokojili poudaril pomembnost tovrstnih seminarjev, kot priprave na posebno, tako imenovano tretje življenjsko obdobje. Poudaril je tudi pomembnost ohranjanja stika in sodelovanja s kadri, ki so bili v vojski in obrambnem sistemu in jih pozval, da bodo s svojim znanjem in izkušnjami še naprej tvorno sodelovali pri oblikovanju našega obrambnega sistema in pri ohranjanju vrednot, na katerih temelji, z vključevanjem v Zvezo slovenskih častnikov, Društva upokojencev, veteranska združenja in objavljanjem člankov, literature ter z aktivnim sodelovanjem v procesu izobraževanja in usposabljanja častnikov in podčastnikov. Ob koncu je general Šteiner dejal: » Upokojitev je predvsem priložnost, da se uresničijo tudi tiste zamisli in interesi, za katere do sedaj ni bilo priložnosti ali časa. Več časa bo tako mogoče posvetiti tudi svojim bližnjim. In ko boste svoj čas, spoštovani razdelili med konjičke, ohranjali stike z bivšimi sodelavci in s stroko, se družili s svojci in prijatelji boste ugotovili, zakaj upokojenci nikoli nimajo časa«. General Šteiner se je organizatorjem seminarja zahvalil za pripravo in izvedbo seminarja, bodočim upokojenkam in upokojencem pa vse dobro po končanem službovanju.