Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.12.2009

General Šteiner obiskal pripadnice in pripadnike Slovenske vojske na Kosovu

V soboto, 5. decembra, je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner s sodelavci obiskal pripadnice in pripadnike 20. slovenskega kontingenta na Kosovu.
General Šteiner se je v okviru obiska na Kosovu srečal tudi s poveljnikom večnacionalnih namenskih sil Zahod (MNTF-W) brigadnim generalom Robertom D’Alessandrom. Pogovarjala sta se o prihodnjem sodelovanju pripadnic in pripadnikov Nata v skupni misiji KFOR. Trenutno na Kosovu deluje 387 pripadnic in pripadnikov 20. kontingenta Slovenske vojske, ki so naloge prevzeli v začetku septembra letos in jih bodo končal konec februarja prihodnje leto. Naloge slovenskih vojakinj in vojakov na Kosovu vključujejo vzdrževanje varnega in stabilnega okolja, zagotavljanje pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem, izvajanje kontrole na komunikacijah in kontrolnih točkah, varovanje objektov posebnega pomena ter izvajanje projektov civilno-vojaškega sodelovanja.
General je v pogovoru z vojaki povedal, da zaradi preoblikovanja sil KFOR ne razmišlja o zmanjšanju 20. kontingenta, potrebne pa bodo posamezne prerazporeditve častnikov in podčastnikov zaradi ukinitve posameznih dolžnosti in oblikovanja novih. General je bil zadovoljen z izvajanjem nalog celotnega 20. kontingenta, vse pripadnice in pripadnike je pohvalil za njihov prispevek. Kot največji dosežek je poudaril zavedanje o posameznih odklonih in uspešno izvedbo izboljšav. O nedavnem izrednem dogodku je poudaril obžalovanje, da je do dogodka prišlo, pripadnicam in pripadnikom pa povedal, da jim zaupa in da so tudi ob tem dogodku dokazali, da so profesionalci.