Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

10.12.2008

General Šteiner na Konferenci za transformacijo

Od 9. do 11. decembra se namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner z delegacijo udeležuje Konference za transformacijo v Norfolku v ZDA, ki jo enkrat na leto organizira Zavezniško poveljstvo za transformacijo (ACT).

Konferenca je namenjena izmenjavi pogledov na prenovo oboroženih sil in obrambnih sistemov. Osrednja tema letošnje konference je projekt mnogovrstnih prihodnosti (Multiple Futures Project). V okviru tega projekta članice Nata in partnerske države oblikujejo skupne poglede na pričakovana tveganja in iz njih izhajajoče zahteve, ki bodo podlaga za načrtovanje zmogljivosti po letu 2025, torej v obdobju, ki presega ustaljeno načrtovanje zmogljivosti v Natu. Na konferenci med drugim obravnavajo tudi aktualna vprašanja znotraj Nata, kot so razvoj konceptov, obrambno načrtovanje, uporaba centrov odličnosti in vpliv izkušenj iz zagotavljanja Natovih odzivnih sil (NRF) na transformacijo.

General Šteiner se je srečal tudi s pripadniki Slovenske vojske, ki delajo v Zavezniškem poveljstvu za transformacijo. Vodja predstavništva Slovenske vojske v Norfolku polkovnik Andrej Kocbek je s sodelavci predstavil delo predstavništva in dosežke pripadnikov Slovenske vojske v ACT ter poudaril prednosti, ki jih ponuja izmenjava znanja in izkušenj znotraj ACT za Slovensko vojsko.