Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.12.2009

General Šteiner je predaval prihodnjim obramboslovcem

V ponedeljek, 14. decembra, je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner na povabilo predstojnika Katedre za obramboslovje dr. Vladimirja Prebeliča na Fakulteti za družbene vede predaval o integracijskih in transformacijskih izzivih Slovenske vojske v letih 2009 in 2010, s poudarkom na organizaciji, obsegu in strukturi Slovenske vojske danes ter v prihodnje. Poudaril je temeljne značilnosti Slovenske vojske pri njenem oblikovanju v preteklih 18 letih. Razpravljal je o dilemah, ki so bile spremljajoče, in sicer, kako obrniti piramido iz kvantitete v kakovost. Pri tem je ponazoril, da usoda malih ni odvisna od usode velikih, ampak od njihove prilagodljivosti. Zmogljivosti SV za nacionalno obrambo in partnerstvo v zavezništvu je predstavil skozi tri povezane celote – profesionalizacijo, integracijo in reorganizacijo. General Šteiner je poudaril, da se je SV v 18 letih transformirala iz množične v poklicno in profesionalno vojsko ter manjšo vojaško organizacijo. Postala je majhna, visokoprofesionalna, moderno opremljena in prilagodljiva članica zavezništva. General je ponazoril transformacijo Slovenske vojske z naslednjimi besedami: »Lahko jo odlagamo, ni se je pa možno izogniti. Namen transformacije je prilagoditi obseg in strukturo SV virom, novemu karakterju in moderni organizaciji, da bo le-ta postala zmogljiva in bojno učinkovita.«