Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.12.2010

Fotoreportaža s predstavitve večnamenske ladje Triglav predstavnikom medijev

 

foto: štabni vodnik Tomaž Harle, GŠSV

VNL Triglav v koprskem pristanišču

Predstavniki medijev pred vkrcanjem na ladjo

Premec ladje

Mornar VNL Triglav 11 za mehansko namerilna napravo za šest cevni top AK-306

Poveljniški most VNL Triglav 11

Šestcevni 30 mm top AK – 306

Strojnica VNL Triglav 11

Posadka ladje se pripravlja na izplutje

Ranjeno osebo peljejo v bolnišnico