Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

04.10.2019

Fotoreportaža dela vojaške policije v 39. kontingentu Slovenske vojske na misiji Kfor na Kosovu

V 39. kontingentu Slovenske vojske na misiji Kfor na Kosovu deluje tudi element vojaške policije. Težišče njenega delovanja je na podpori delovanju kontingenta, kar zagotavlja z rednim in doslednim uresničevanjem vojaškopolicijskih nalog na območju delovanja ter bojno podporo enotam Slovenske vojske oziroma enotam zavezništva. V polletnem mandatu, ki se končuje ta mesec, je skrbela za vojaški red in disciplino, preprečevala, odkrivala in preiskovala kazniva dejanja oziroma prekrške, skrbela za varnost vojaškega prometa, varovala osebe ter svetovala poveljniku slovenskega vojaškega kontingenta.